Samorząd Rudy Śląskiej wybrał wykonawcę rewitalizacji placu Niepodległości, gdzie wkrótce ma powstać przestrzeń miejska łącząca cechy otwartego placu miejskiego z parkiem o powierzchni prawie 7 tys. mkw. Inwestycja będzie kosztowała 5,6 mln zł.

Miasto pozyskało na ten cel 4,5 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostała kwota, czyli 1,1 mln zł, będzie pochodziła z miejskiego budżetu – podał we wtorek magistrat.

“Wykonawca został już wyłoniony w przetargu, ale musimy jeszcze dopełnić ostatnich formalności. W najbliższych dniach podpiszemy z nim umowę, a potem przyjdzie czas na przekazanie terenu budowy” – powiedziała prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. Od chwili przekazania terenu budowy wykonawca będzie miał 7 miesięcy na realizację robót.

Otwarty plac miejski z parkiem

Jak podaje samorząd, po rewitalizacji pl. Niepodległości w dzielnicy Godula powstanie przestrzeń łącząca cechy otwartego placu miejskiego z parkiem o powierzchni prawie 7 tys. mkw. W ramach projektu wybudowany zostanie budynek małej kawiarni z ogólnodostępną toaletą, powstanie także parking. „Przestrzeń będzie zagospodarowana w taki sposób, by nie ucierpiała istniejąca zieleń, która przewidziana została do adaptacji. Istniejące szpalery drzew od strony wschodniej i zachodniej placu zostaną wzbogacone o nowe dosadzenia – będzie to lipa srebrzysta lub warszawska, jarząb szwedzki lub mączny” – wylicza prezydent Dziedzic.

Dzięki nowym nasadzeniom wytłumiony zostanie dźwięk dochodzący z ul. Karola Goduli, przecinającej dzielnicę. Sama zieleń stanowić będzie połowę całej zagospodarowywanej przestrzeni placu. Zgodnie z planem na pl. Niepodległości ma powstać również nowa fontanna, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, słup ogłoszeniowy. Zmodernizowane zostaną istniejące ścieżki, zainstalowane zostanie także nowe oświetlenie z zastosowaniem energooszczędnych opraw LED.

Przeprowadzone będą też prace konserwatorskie i restauratorskie istniejących kwietników oraz pomnika św. Jana Nepomucena. Na wyremontowanym placu pojawi się również ławeczka Karola Goduli – z rzeźbą przedstawiającą postać tego słynnego przemysłowca.

Miejsce spotkań i rekreacji

Teren odnowionego placu ma stać się miejscem spotkań i rekreacji. W projekcie założono również rozebranie pozostałości po fontannie. W jej miejsce powstanie godulski Światowid – obiekt o charakterze edukacyjnym, który będzie wskazywać kierunki lokalizacji obiektów przemysłowych, dawne rozplanowanie terenu, modele zakładów oraz archiwalne zdjęcia dostępne przez aplikację.

Plac Niepodległości w swoim kształcie, funkcji oraz nazwie utworzony został w 1929 r., z okazji 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Powstały tu wtedy klomby z ozdobnymi drzewami, a na środku zbudowano fontannę z podświetlanym wodotryskiem. Wcześniej w tym miejscu znajdował się plac targowy. Wszystkie nowe rozwiązania, które zostaną wykorzystane podczas rewitalizacji przestrzeni konsultowane były z mieszkańcami podczas warsztatów w 2016 r. i 2017 r. m.in. w ramach projektu „Mikroprzestrzenie miejskie 2016”. Część z nich to pomysły samych mieszkańców.

Finansowanie

Jak zaznaczył wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk, inwestycja będzie realizowana przy dużym zaangażowaniu środków rządowych, pozyskanych w ubiegłym roku. „Staramy się korzystać z każdej okazji, by sięgać po dotacje zewnętrzne, stąd też do najnowszej odsłony Programu Inwestycji Strategicznych złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 110 mln zł. Z pieniędzy tych częściowo miałaby zostać sfinansowana dalsza budowa trasy N-S w kierunku północnym, modernizacja kilku sal gimnastycznych i hal sportowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury oraz przebudowa ul. Żeleńskiego. Z niecierpliwością czekamy na wyniki naboru” – podkreślił Pierończyk.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa. Obejmuje 35 obszarów gospodarki i jest częścią Rządowego Funduszu Polski Ład.

Prócz 4,5 mln zł na rewitalizację pl. Niepodległości w dzielnicy Godula rudzki samorząd dostał też z Programu Inwestycji Strategicznych dotację do modernizacji drogi do aktywizowanego pokopalnianego terenu – 15,2 mln do modernizacji ul. Bałtyckiej w Kochłowicach.

Czytaj więcej

Skomentuj