1 / 5

Decyzją Kapituły Konkursowej, która obradowała wczoraj (15 marca) w Bydgoszczy do kolejnego etapu konkursów „Manager Roku 2016 WOD-KAN” oraz „Inwestycja Roku 2016 WOD-KAN” przeszło 18 zgłoszeń konkursowych.

Na zaproszenie organizatorów – miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – na obrady Kapituły Konkursowej przybyło liczne grono przedstawicieli stowarzyszeń branżowych. Ich decyzją w tegorocznej edycji konkursów do kolejnego etapu przeszło 9 zgłoszonych inwestycji do konkursu Inwestycja Roku oraz 9 kandydatów do tytułu Manager Roku (lista kandydatur).

Ponadto podczas burzliwych obrad uchwalono istotną zmianę w regulaminie obu konkursów. Usunięty został zapis mówiący, że „nie można głosować na Inwestycję/Kandydata zgłoszoną/zgłoszonego przez organizację, której jest się członkiem”. W związku z tym nie ma w tym roku żadnych ograniczeń w głosowaniu na kandydatów zgłoszonych przez daną organizację.

Kolejny etap głosowania rozpocznie się już za kilka dni. Wkrótce na stronie wodociagi-kanalizacja.abrys.pl pojawią się sylwetki nominowanych oraz interaktywny formularz głosowania. Zgodnie z regulaminem konkursów, głosy będą mogli oddawać wyłącznie członkowie zwyczajni IGWP oraz członkowie stowarzyszeń regionalnych.

Przyznanie tytułu laureatom obu konkursów nastąpi podczas Galii Kongresu ENVICON Water (16 maja 2017 r.), towarzyszącego XXV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017 w Bydgoszczy.

Czytaj więcej

Skomentuj