Resort rozwoju i technologii pracuje nad kolejnymi zmianami Prawa budowlanego, które dotyczyć będą min. deregulacji przepisów – zapowiedział w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Dodał, że zmiany ułatwią inwestycje, czy budowę domu.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Jej cel do dalsza informatyzacja, elektronizacja procesów i procedur budowlanych. W związku ze złożeniem poprawek do projektu, ponownie zajmie się nim sejmowa komisja infrastruktury. Jednak w trakcie debaty większość klubów, w tym opozycyjne, poparła najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie nowelizacji.

Cyfryzacja budownictwa

Anna Paluch (PiS) tłumaczyła, że nowe przepisy to kontynuacja rozpoczętego kilka miesięcy temu procesu cyfryzacji procesu budowlanego. Przypomniała, że już teraz za pomocą internetu można m.in. zgłosić roboty budowlane, rozbiórkę, czy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Wskazała, że po zmianie prawa będzie można prowadzić dziennik budowy i książkę obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Uregulowane zostanie też działanie portalu e-budownictwo, dzięki któremu będzie można np. generować wnioski, zawiadomienia – w sumie 18 procedur.

Wśród głównych założeń proponowanej noweli jest umożliwienie prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, a także uregulowanie działania portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. Zgodnie z nowymi przepisami dziennik budowy będzie można prowadzić również – tak jak teraz – w formie papierowej, ale do 2030 roku.

Projekt ma też zapewnić prowadzenie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Dzięki dostępowi do takich danych np. przy procesie uzyskiwania decyzji budowlanych, projektanci nie będą musieli za każdym razem przynosić aktualnych uprawnień, będą one dostępne dla organów w postaci elektronicznej.

Ponadto projekt umożliwia uzgadnianie poszczególnych części projektu budowlanego sporządzanego w formie elektronicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej – obecnie przepisy są dostosowane do uzgadniania projektów w formie papierowej.

Szykują się kolejne zmiany

Przedstawiciele opozycji w większości popierali zaproponowane w projekcie noweli rozwiązania, choć wskazywali też, że są one kosmetyczne. Małgorzata Chmiel (KO) zarzucała rządzącym, że nowelizowali oni Prawo budowlane już 36 razy, a stabilność prawa jest niezwykle istotna w prowadzaniu inwestycji. Jacek Tomczak (koalicja Polska) apelował z kolei do rządu o kompleksową nowelizację przepisów budowlanych. Robert Winnicki (Konfederacja) oraz Hanna Gill-Piątek (Polska 2050) zwracali uwagę na bardzo trudną sytuację, w jakiej znalazła się branża budowlana m.in. w związku z wojną na Ukrainie. Wskazywali np. na znaczny spadek wydawanych pozwoleń na budowę, czy bardzo wysokie ceny materiałów budowlanych.Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński odnosząc się do uwag posłów, przypomniał PO, że za jej rządów Prawo budowlane było nowelizowane blisko 40 razy. Przyznał, że faktycznie przepisy budowlane są często zmieniane i należy się spodziewać kolejnych.

Jak podkreślił resort pracuje m.in. nad rozwiązaniami deregulacyjnymi, które mają ułatwiać budowę domów jednorodzinnych oraz innych inwestycji. Dodał, że w ministerstwie powstała też grupa, która ma przedstawić rozwiązania dotyczące modelowania informacji o budynku (BIM).Wiceminister przyznał, że obecna sytuacja na rynku budowlanym jest trudna. Zapewnił, że rząd stara się reagować na bieżąco m.in. aby nie zabrakło materiałów budowlanych w kraju.

Czytaj więcej

Skomentuj