W środę 18 maja w szpitalu, o godzinie 20 zmarł wieloletni prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. o.o  Władysław Bakalarz. 

Władysław Bakalarz był prezesem Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bolesławcu i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Bolesławieckiego, miał 66 lat. Wcześniej był prezesem Bolesławieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych  sp. z o.o i członkiem Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego.

Brał udział w realizacji II etapu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, zarządzanego przez MZGK Bolesławiec, w ramach którego powstała: instalacja MBP wraz z linią sortowniczą i kompostownią modułową oraz nowa kwatera składowiskowa. W 2004 r. rozpoczął realizację zadania wprowadzenia w mieście Bolesławiec i gminie Bolesławiec selektywnej zbiórki odpadów.

Zarządzana przez Władysława Bakalarza spółka wielokrotnie uzyskiwała jedne z najlepszych wyników w kraju w zbiórce odpadów segregowanych oraz pozyskiwała dofinansowania zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych, m.in. środki w ramach RPO. Zrealizował również projekt doposażenia linii technologicznej oraz budowę hali kompostowni tunelowej w ZUOK w Trzebieniu.

Rodzinie, bliskim i współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Czytaj więcej

Skomentuj