Zasadą Światowego Forum Miejskiego jest otwarty udział obywateli. W tym roku tematyka dyskusji dotyczyć będzie przyszłości miast z uwzględnieniem ich zazieleniania i projektowania infrastruktury. Do tej pory zarejestrowało się kilkanaście tysięcy uczestników tego wydarzenia.

Trwają ostatnie przygotowania do 11. edycji Światowego Forum Miejskiego (ang.: World Urban Forum – WUF),  pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), które w tym roku odbędzie w dniach 26-30 czerwca, w Katowicach.

Zazielenianie i planowanie miast

Celem WUF jest wymiana i doskonalenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez otwartą debatę. Forum to też okazja do wymiany dobrych praktyk i dzielenia się doświadczeniami.

W tym roku przewidziano kilka głównych zakresów  tematycznych debaty, która obejmować będzie m.in. problematykę związaną z zazielenianiem miast i planowaniem  ich infrastruktury.

Kilkanaście tysięcy uczestników

Efektem dyskusji będą rekomendacje dla polityk miejskich i rozwoju regionalnego adresowane do rządów, regionów oraz  miast. Tegoroczne Forum będzie miało hybrydową formułę osobistych spotkań i debaty online.

Wydarzenie wspomagać będzie ponad 90 stoisk promujących dyskusję o sytuacji w miastach.

Zasadą forum jest możliwość udziału obywateli. Dodajmy, że do wtorku 21 czerwca br., organizatorzy wydarzenia zarejestrowali kilkanaście tysięcy uczestników.

Forum lepszej przyszłości?

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum – WUF), to organizowana co dwa lata, pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Dewizą 11. edycji WUF jest  hasło: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”

Głównym organizatorem WUF jest UN-Habitat – Agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Natomiast stronę polską reprezentuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice.

 

Czytaj więcej

Skomentuj