1 / 5

Gmina Pokój (woj. opolskie) podpisała umowy na dofinansowanie odnowy części zabytkowego założenia parkowego pochodzącego z XVIII w. Łączna wartość wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa wyniesie ponad 25 mln zł.

Zaniedbany obecnie park na terenie gminy Pokój, którego modernizację planuje się już od dobrych 10 lat, ma powierzchnię 40 ha. Składa się z ogrodu francuskiego i angielskiego. W pierwszym etapie zrewitalizowany ma zostać francuski ogród barokowy. Inwestycja kosztować będzie ponad 30 mln zł. 25 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ze względu na duże koszty, prace prowadzone muszą być etapami.

W wyniku modernizacji parku pojawią się w nim m.in. nowe nasadzenia oraz ścieżki rowerowe i edukacyjne. Zaplanowano renaturyzację dwóch zbiorników wodnych oraz poprawę systemu melioracji. Ochronie prawnej zostanie poddanych prawie 70 drzew, a ponad tysiąc przejdzie prace pielęgnacyjne. Ponadto zakłada się stworzenie warunków dla bytowania płazów i owadów. Zakończenie tych prac planowane jest na grudzień 2023 r.

Warto przypomnieć, że miejscowość Pokój była przed wojną znanym uzdrowiskiem. Właśnie tutaj budowano jedno z większych założeń parków naturalistycznych w skali Europy, w ścisłym związku z założeniami uzdrowiskowymi w niemieckim Karlsruhe. Obecnie znajdują się w nim m.in. trzystuletnie dęby szypułkowe oraz najstarsza w Polsce sosna wejmutka.

Czytaj więcej

Skomentuj