Ok. 28 mln zł ma zostać przeznaczone na zabezpieczenie i regulację Strugu w Rzeszowie i Tycznie – poinformował prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca. Opracowana ma zostać także koncepcja techniczna dla rzek Matysówka i Hermanówka.

Mieszkańcy Rzeszowa od lat mierzą się z problemem tzw. powodzi miejskich powodowanych przez nawalne deszcze. Potęguje go brak odpowiedniego systemu kanalizacji deszczowej oraz przepełnione odprowadzalniki wód opadowych. Dlatego konieczne jest m.in. wykonanie prac zabezpieczających na rzece Strug oraz innych ciekach na terenie miasta.

Prezes Wód Polskich zapowiedział, że w tym roku wykonana zostanie pierwsza część prac związanych z zabezpieczeniem koryta Strugu. – W budżecie Wód Polskich zostało zabezpieczonych 7 mln zł na ten cel – dodał.

Na początku czerwca ruszyć ma postępowanie przetargowe na pierwszy etap inwestycji, która łącznie ma kosztować ok. 28 mln zł. Jej celem jest zabezpieczenie terenów o powierzchni 433 ha położonych nad rzeką Strug. Pierwszy etap prac ma się zakończyć do końca br.

W ramach inwestycji wykonane będzie m.in. umocnienie dna oraz zabezpieczenie skarp w miejscach, w których rzeka zagraża budynkom i obiektom infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Równolegle zostaną wykonane tarliska i schronienia dla zwierząt strefy przybrzeżnej w formie karp dużych drzew. Zaplanowane prace rozpoczną się na wysokości ul. Gombrowicza do ul. Miłosza. Pozostały zakres prac do Tyczyna będzie kontynuowany w 2022 r.

Obecna na konferencji wojewoda podkarpacka Ewa Leniart zaznaczyła, że południowa cześć miasta jest stale zagrożona powodziami. – Regulacja rzeki Strug zabezpieczy 6000 osób, mieszkańców m.in. takich osiedli jak Biała i Budziwój. Pamiętam przerażenie rzeszowian, m.in. z ul. Sikorskiego, którym w czasie ostatniej powodzi woda wlewała się do klatek schodowych. Musimy zrobić wszystko, aby ta sytuacja już się nie powtórzyła – dodała.

Wody Polskie przygotowały również dokumentację do przetargu na opracowanie koncepcji technicznej (studium) dla rzek Matysówka i Hermanówka. Dzięki temu kompleksowo zabezpieczone przed podtopieniami będą osiedla: Budziwój, Biała i Matysówka. Studium obejmie łącznie obszar 2855 ha, pozwoli zidentyfikować skalę i główne przyczyny zagrożenia powodziowego, a następnie wskaże niezbędne do zrealizowania prace, w tym budowę obwałowań i murów oporowych oraz zbiorników wodnych.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy studium planowany jest na czerwiec. Sam dokument powstać ma do końca listopada br.

Czytaj więcej

Skomentuj