Od dłuższego czasu niepokój gliwiczan wzbudza wycinka drzew w Lesie Łabędzkim, prowadzona przez właściciela tego terenu – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. W imieniu mieszkańców o wyjaśnienie powodów tej akcji wystąpił prezydent Gliwic.

– 17 marca nadeszła odpowiedź z Nadleśnictwa Brynek, z którego wynika, że wycinka dotyczy starych drzew i jest zgodna z Planem Urządzenia Lasu pod nowe nasadzenia. Nadleśnictwo zapewniło jednocześnie, że prace powinny zakończyć się wiosną i wtedy też zostaną naprawione zniszczenia w śladzie ścieżek leśnych – informuje Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Jak argumentuje Nadleśnictwo Brynek: Obecnie prowadzone prace mają na celu usunięcie starych (przeszłorębnych) drzewostanów brzozowo-sosnowych i zastąpienie ich młodym pokoleniem dębowo-bukowym. Wymaga to prowadzenia cięć w formie gniazdowej i przerębowej, których zadaniem jest przygotowanie miejsca do posadzenia nowego docelowego pokolenia lasu oraz odsłonięcia istniejących, wartościowych pod względem hodowlanym podrostów. Dalsze prace związane z procesem przygotowania gleby do sadzenia oraz właściwym sadzeniem docelowych gatunków drzew mających w przyszłości tworzyć dojrzały drzewostan powinny zakończyć się zgodnie z planem wiosną br.

Jednocześnie leśnicy wskazują, że tzw. leśne dukty są drogami technicznymi, służącymi w pierwszej kolejności do realizacji wszelkich zadań gospodarczych i ochronnych ciążących na nadleśnictwie. Uszkodzenia dróg leśnych powstałe w wyniku wywozu drewna są w miarę możliwości nadleśnictwa naprawiane po zakończeniu procesów gospodarczych na danym terenie leśnym.

Pilscy leśnicy zasadzą w tym roku 23 mln drzew

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj