Mariusz Gajda został powołany na stanowisko pełnomocnika do spraw organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zastąpił w tej roli Iwonę Kozę, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Minister środowiska Jan Szyszko dokonał zmiany 16 listopada.

“Zmiana na stanowisku pełnomocnika związana jest ze wzmocnieniem nadzoru Ministra Środowiska nad procesem tworzenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a  prezes KZGW Iwona Koza, jak i jej zastępca Robert Kęsy, są nadal włączeni w organizację Wód Polskich” – poinformowano nas w Ministerstwie Środowiska.

Iwona Koza oraz Robert Kęsy zostali upoważnieni przez pełnomocnika do wykonania zadań związanych z organizacją Wód Polskich na szczeblu centralnym.

Kto zajmie się regionalnymi zarządami?

Na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pojawił się również wykaz osób zajmujących się organizacją regionalnych zarządów gospodarki wodnej w 11 regionach. Są to:

 • RZGW w Białymstoku – Mirosław Markowski;
 • RZGW w Bydgoszczy – Leszek Kawczyński;
 • RZGW w Gdańsku – Stanisław Otremba;
 • RZGW w Gliwicach – Tomasz Cywiński;
 • RZGW w Krakowie – Aleksandra Malarz;
 • RZGW w Lublinie – Agnieszka Szymula;
 • RZGW w Poznaniu – Magdalena Żmuda ;
 • RZGW w Rzeszowie – Małgorzata Wajda;
 • RZGW w Szczecinie – Łukasz Kolanda;
 • RZGW w Warszawie – Dariusz Tomczak;
 • RZGW we Wrocławiu – Teresa Szczerba.

Zgodnie z ogłoszoną 27 listopada ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowych odprowadzaniu ścieków, do zadań organu regulacyjnego należy zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług.

CZYTAJ TAKŻE: Kogo zatrudnią Wody Polskie? Urzędnicy i pracownicy zarządów melioracji są pełni obaw

Nowelizacja zakłada, że do końca bieżącego roku zadania te będzie wykonywał prezes KZGW. Od 1 stycznia przyszłego roku funkcję organu regulacyjnego będą pełniły Wody Polskie, które tworzy nowe Prawo wodne.

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 12 grudnia 2017 r., z wyjątkiem artykułów dotyczących Wód Polskich, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Fachowcy od taryf poszukiwani

We wtorek wiceminister Mariusz Gajda podjął decyzję, że w każdym regionalnym zarządzie gospodarki wodnej powołane zostaną zespoły fachowców znających się na taryfach.

– Mam z kilku Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej zgłoszenia, że mają już takich ludzi. Zgłaszają się osoby, które mają doświadczenie, np. pracowały w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. I to zacznie od nowego roku funkcjonować. To nowe zadanie, trudne. W skali kraju to będzie ok. 2,5 tys. wniosków taryfowych, ale w tym zakresie nie widzę zagrożeń – powiedział w rozmowie z PAP wiceminister Gajda.

CZYTAJ TAKŻE: Prawo wodne: Samorządy nie chcą współpracować z ministerstwem

Czytaj więcej

Skomentuj