Ponad 15 mln zł zamierza przeznaczyć w tym roku na inwestycje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Na terenie aglomeracji spółka chce zrealizować blisko sto zadań.

W sumie w 2018 r. zbudowanych lub przebudowanych zostanie ponad 5 km sieci wodociągowych i blisko 10 km sieci kanalizacyjnych w Lesznie, a także w Wilkowicach, w Mórkowie i w Henrykowie. Do tej pory całkowicie zmodernizowano odcinek o długości ok. 2,5 km, natomiast jeszcze w tym roku wymienione zostanie prawie 1,5 tys. m  rurociągu.

Inwestycje i zakupy

Budowa i przebudowa sieci wod-kan to nie wszystko. Spółka w planie inwestycyjnym zarezerwowała również pieniądze na zakupy.

– Aby rozwijać nasze laboratorium oraz zapewnić w przyszłości wysoce rzetelne i powtarzalne wyniki, zarząd spółki wyraził zgodę na zakup chromatografu jonowego do analizy anionów i kationów w próbkach wody i ścieków z podajnikiem próbek. Pozwoli on na prostą, w pełni zautomatyzowaną analizę próbek, a ponadto zapewni niskie koszty eksploatacji, zwiększy wydajność pracy oraz ograniczy część podzleceń przekazywanych na zewnątrz – tłumaczy Rafał Zalesiński, prezes zarządu.

MPWiK w Lesznie kontynuuje też kampanię „Pijemy leszczyńską kranówkę”. W czerwcu spółka kupiła i zamontowała dwa zdroje wodne.

Leszno chce dać nowe życie starej żwirowni

Leszczyńska firma wod-kan nie zapomina też o bezpieczeństwie energetycznym i ciągłej pracy obiektów produkujących wodę oraz przepompowni ścieków w całej Aglomeracji Leszczyńskiej. Dlatego też po ubiegłorocznych problemach, jakie miały miejsce po przejściu orkanu Ksawery, podjęto decyzję o zakupie mobilnego agregatu prądotwórczego. Podpisano też umowę na dostawę samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków. Planowany termin dostawy to koniec listopada 2018 r.

W tym roku prowadzone będą prace na wieży ciśnień. Przeprowadzony zostanie remont i konserwacja dachu budynku wraz z renowacją zbiornika wody, zagospodarowaniem terenu oraz częściową likwidacją dotychczasowego ogrodzenia. Pojawi się również nowa instalacja odgromowa, system monitoringu i postument informacyjny.

Osady pod dachem

– Postawiliśmy też pierwsze inwestycyjne kroki w kierunku planowanej kompleksowej modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie. Na chwilę obecną trwają prace przy budowie bardzo ważnego obiektu, a więc zadaszonego miejsca magazynowania osadów (dwa magazyny o łącznej powierzchni ponad 1300 m²). Wartość umowy to ponad 2,4 mln zł netto. Przekazanie placu budowy nastąpiło 7 maja, a zakończenie prac przewidziane jest do połowy listopada tego roku – opisuje Rafał Zalesiński.

Leszczyńskie MPWiK planuje też modernizację układu wodociągowego na terenie gminy Lipno. W ubiegłym roku spółka zleciła opracowanie koncepcji, której przedmiotem była kompleksowa analiza stanu zaopatrzenia w wodę gminy Lipno. Teraz zaopatrzenie w wodę mieszkańców Lipna opiera się na 8 obiektach stacji uzdatniania. Wszystkie stacje były budowane w latach 60-tych i 70-tych. Stan techniczny budynków i urządzeń realizujących procesy technologiczne jest zaawansowany.

Na realizację zadań spółka dostała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. MPWiK korzysta również ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem uzyskania dofinansowań jest terminowość realizacji zadań, dokonanie rozliczenia poniesionych wydatków oraz uzyskanie tzw. efektu ekologicznego.

Źródło: MPWiK w Lesznie

Czytaj więcej

Skomentuj