Stanowiska krajów Grupy Wyszehradzkiej dotyczące polityki wodorowej UE były we wtorek jednym z tematów rozmów w Budapeszcie ministrów krajów V4 odpowiedzialnych za energetykę – powiedziała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

„Jednym z głównych tematów tego spotkania była prezentacja naszych strategii wodorowych i naszych stanowisk co do polityki wodorowej w UE. Mamy dosyć dużą spójność tych stanowisk i podobne podejścia. Każde z państw widzi priorytety dla wodoru w branżach energochłonnych, ale też w transporcie” – powiedziała minister.

Podkreśliła, że Polska jest liderem tego procesu, bo produkujemy zarówno autobusy, jak i pociągi zasilane wodorem na potrzeby transportu publicznego.

Ceny energii i system handlu emisjami

“Oczywiście nie da się uniknąć dyskusji o cenach energii. I to był temat dominujący w czasie naszego spotkania” – zaznaczyła minister.

Jak powiedziała, uczestnicy spotkania zgodzili się, że na wysokie ceny energii ma wpływ zarówno polityka Gazpromu, jak i rosnące ceny uprawnień do emisji.

„Zgodziliśmy się, że przygotujemy zarys reformy ETS”, czyli unijnego systemu handlu emisjami – powiedziała Moskwa. „Jako cztery państwa V4 wystąpimy do Komisji Europejskiej z tą reformą ETS, przez najbliższe dni będziemy też mobilizować inne państwa do przystąpienia do naszej koalicji” – dodała.

Podstawowe postulaty

Trzy podstawowe postulaty, co do których kraje V4 się zgodziły, to ograniczenie rynku ETS do podmiotów, które bezpośrednio potrzebują uprawnień do emisji, zamrożenie na kilka lat wycofywania bezpłatnych uprawnień do ETS z powodu wyjątkowej sytuacji spowodowanej rosnącymi cenami energii i wprowadzenie stabilnego mechanizmu kontroli ETS.

Moskwa powiedziała, że ministrowie rozmawiali też o unijnym pakiecie Fit for 55, który ma na celu zmniejszenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. w stosunku do 1990 r. „Aktualne propozycje Fitu są dla nas bardzo krzywdzące i niemożliwe do zrealizowania. Państwa V4 podzielają nasze stanowisko” – oznajmiła.

„Wzmocniliśmy po raz kolejny głos o tym, jak ważna jest energetyka jądrowa w naszych państwach. Chcemy podtrzymania energetyki jądrowej w taksonomii. Pierwszym sukcesem jest już to, że się w niej pojawiła. Niewątpliwie przyczyniło się do tego też V4” – powiedziała minister.

Wspólne stanowisko

We wtorkowych rozmowach uczestniczyli również ministrowie z Niemiec i Austrii, co Moskwa uznała za cenne. „Mamy w Niemczech nowy rząd, więc jest niezwykle ważne, żeby wiedzieć, co ten rząd myśli poza dokumentami, które już opublikował. W ostatnich dniach wicekanclerz (Robert) Habeck zadeklarował konieczność dywersyfikacji dostaw gazu i zwiększenia niezależności od Rosji. Po raz pierwszy słyszymy tak mocną deklarację ze strony oficjalnego niemieckiego przedstawiciela” – wskazała.

Spotkanie w Budapeszcie zakończyło się podpisaniem wspólnego stanowiska ws. transformacji energetycznej, bezpieczeństwa i ekosystemu gospodarki wodorowej.

Czytaj więcej

Skomentuj