Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich przekazał podsumowanie ubiegłorocznych wpływów z miejskiej strefy płatnego parkowania. To prawie 95 mln zł. Tylko 1/3 z nich została uiszczona gotówką.

Warszawska strefa to dziś 30 tys. miejsce postojowych. W porównaniu z rokiem 2016, w 2017 r. wpływy wzrosły o 4,5 proc. i wyniosły 94,9 mln zł za 247 dni w roku.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie to dziś ok. 30 tys. miejsc postojowych. Nowe parkomaty z terminalami płatniczymi zostały zamontowane na warszawskich ulicach w 2015 r. Od tego czasu systematycznie wzrasta liczba kierowców płacących kartą oraz za pośrednictwem mobilnej aplikacji.

W roku 2017 do parkomatów wrzucili w sumie 32,6 mln zł, czyli o ponad 12 proc. mniej niż rok wcześniej. Aż o 23 proc. (do 32,4 mln zł) wzrosła liczba transakcji przeprowadzanych za pomocą karty płatniczej. Spory skok zanotowano również w płatnościach mobilnych. W 2017 r. z ich wykorzystaniem do kasy ZDM wpłynęło 14,2 mln zł. To oznacza wzrost o 24 proc. Średnią wartość jednego biletu parkingowego obliczono na 5,16 zł, a opłaty mobilnej na 6,35 zł. Mimo ułatwień sporo kierowców nadal unika wnoszenia opłat. W 2017 r. wystawiono ponad 350 tys. dokumentów z karami. Wysokość zapłaconych kar to niemal 14 mln zł.

– Strefa Płatnego Parkowania zmienia się i unowocześnia. Pracujemy m.in. nad wprowadzeniem usługi e-parkowanie, która pomoże kierowcom znaleźć wolne miejsce postojowe oraz e-kontroli, która usprawni kontrolę opłat za parkowanie i przyczyni się do większej rotacji miejsc postojowych, a co za tym idzie, lepszej ich dostępności dla kierowców – zapewniają urzędnicy z ZDM.

Źródło: zdm.waw.pl

Czytaj więcej

Skomentuj