Dwa lata temu Polska zobowiązała się do wprowadzenia do obrotu 10 produktów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku. Polskie Stowarzyszenie Zero Waste przypomina, że nie wywiązaliśmy się z tego zobowiązania. Wezwało Ministerstwo Klimatu i Środowiska do podjęcia zdecydowanych działań w tej sprawie.

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste przypomina, że soboty, 3 lipca obowiązuje zakaz wprowadzania do obrotu 10 produktów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku, czyli talerzyków, kubków, sztućców, słomek, balonów, patyczków do balonów i do patyczków do uszu.

Dwa lata temu Polska zobowiązała się do wprowadzenia tego zakazu 3 lipca 2021 r. – przypominają przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. „Niestety nie wywiązała się z tego zobowiązania. Oznacza to, że nasze środowisko nadal będzie zanieczyszczone tymi przedmiotami, które stanowią 40% całego produkowanego plastiku, a my będziemy ponosić koszty związane z zagospodarowaniem tych odpadów” – piszą w komunikacie.

Stowarzyszenia wzywa Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz ministrów Michała Kurtykę i Jacka Ozdobę do „podjęcia natychmiastowych kroków i ustanowienie stosownego prawodawstwa”.

Przedstawiciele przemysłu zostali wzywani to oddolnego ograniczenia produkcji jednorazowych przedmiotów.

Zgodnie z art. 17 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko „Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 3 lipca 2021 r.”

Zgodnie z art. 14 tej samej dyrektywy „Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach do dnia 3 lipca 2021 r.”

Czytaj więcej

Skomentuj