Ponad 67 mln zł trafi do Wągrowca, Wolsztyna i Turku w województwie wielkopolskim. Dotacje ze środków europejskich przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą przeznaczone na rozbudowę i unowocześnienie systemów wodno-ściekowych.

Inwestycje w trzech wielkopolskich miastach mogą być dofinansowane przez NFOŚiGW dzięki działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska. Umowy zostały właśnie podpisane.

95% zmian w Wągrowcu

Wągrowiecki projekt obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków i będzie realizowany przez tamtejsze miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Dotacja z NFOŚiGW wyniesie ponad 24,5 mln zł. Całkowity koszt projektu wyniesie 47 mln zł. Beneficjent – przy zaangażowaniu środków własnych – otrzyma dodatkowo nisko oprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW.

Prace związane z projektem będą trwały w Wągrowcu do końca 2021 r. Nastąpi m.in. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. Efekt ekologiczny ma być osiągnięty do 14 stycznia 2023 r., a jednym z jego przejawów będzie podwyższenie ilości przetwarzanego osadu ściekowego do 1,6 tys. Mg/rok.

– Nasza oczyszczalnia pochodzi z lat 80 ub. wieku i wymaga pilnej modernizacji, a właściwie zbudowania nowej bazy. Realizacja planu przyniesie nowoczesne rozwiązania i spowoduje wprowadzenie do zasobu przeszło 30-letniego zakładu aż 95 % nowych obiektów. Dodatkowo będziemy mieli zagwarantowaną energooszczędność, co jest bardzo ważnym walorem funkcjonowania oczyszczalni – zaznaczył Prezes MPWiK w Wągrowcu Krzysztof Garnetz.

Fotowoltaika w Wolsztynie

Prawie 21,7 mln zł dotacji otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie. Będzie ono modernizować oczyszczalnię i rozbudowywać system wod-kan. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 42,8 mln zł. Beneficjent także otrzyma z Narodowego Funduszu niskooprocentowaną pożyczkę na wkład własny.

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowana zostanie infrastruktura oczyszczalni ścieków w Komorowie – powstanie tam instalacja do przeróbki osadów ściekowych wraz z montażem zasilania z pomocą instalacji fotowoltaicznej. Unowocześnienie obejmie również centralną przepompownię ścieków. Przewidywany jest też remont kanalizacji sanitarnej (o długości ok. 2,53 km), a także stacji uzdatniania wody Wroniawy (wraz z przebudową układu zasilania energetycznego i budową instalacji fotowoltaicznej).

W planach jest również budowa sieci wodociągowej Adamowo Sarny – Wolsztyn (ok. 2,37 km), która będzie dawać możliwość drugostronnego zasilania w wodę miasta Wolsztyn. Uruchomiony zostanie ponadto system GIS. Po wdrożeniu nowej infrastruktury z końcem 2020 r. ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych obróbce sięgnie 1,33 tys. Mg/rok, natomiast ilość uzdatnianej wody – 2 628 000 m3/rok. Pełny efekt ekologiczny ma być osiągnięty z końcem 2021 r.

– Zmodernizujemy i przebudujemy całą gospodarkę osadową. Dotychczas wydawaliśmy spore sumy na pozbycie się osadu jako odpadu. Teraz będziemy przekształcać osad w tzw. polepszacz gruntowy – nawóz wapienny posiadający wszystkie niezbędne certyfikaty. Zakładamy, że będzie na niego zbyt, więc nie tylko zmniejszymy wydatki, ale nawet osiągniemy zysk. Drugim ważnym aspektem projektu będzie zbudowanie drugostronnego zasilania Wolsztyna w wodę, gdyż obecnie część gminy otrzymuje ją tylko z jednej arterii. To będzie ok. 2,5 km nowych rurociągów. Inwestycje wykluczy potencjalne kłopoty – takie jak awaria, z powodu której miasto nie miało kiedyś wody przez 24 godziny – zapowiedział po podpisaniu umowy Prezes PGK w Wolsztynie Maciej Ganowicz.

Modernizacja oczyszczalni w Turku

Na projekt wod-kan w Turku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał unijną dotację w wysokości ponad 21 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie kwoty 40,7 mln zł.

W ramach zadania zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Turku. Przewidziano też budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2,42 km i sieci wodociągowej o długości 1,88 km. Nastąpi ulepszenie oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni, poprawa gospodarki osadowej i stanu technicznego oczyszczalni, a także przyłączenie dodatkowych odbiorców, czyli użytkowników nowej sieci kanalizacyjnej i ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę.

Prace przy przedsięwzięciu zostaną potrwają do końca czerwca 2021 r. Dzięki niemu liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków sięgnie 95,5 tys. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie 0,12 tys. Mg/rok.

– Coraz większa ilość nieczystości napływających do naszej oczyszczalni ścieków sprawia, że musimy modernizację i rozbudowę wykonać jak najszybciej. Ostatni remont był przeprowadzony 13 lat temu. Na dodatek jakość ścieków pogorszyła się, stężenia poszły w górę. Cała technologia oczyszczania musi być zatem dostosowana do zmieniających się parametrów. Spełniamy oczywiście konieczne warunki, ale dzieje się to już na granicy możliwości oczyszczalni. Środki uzyskane z NFOŚiGW pozwolą rozwiązać problem – podkreślił Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku Mirosław Wypiór.

Czytaj więcej

Skomentuj