1 / 2

W Katowicach powstaną nowe zielone przystanki. Wyłoniono już wykonawcę. Projekt to część szerszego zamysłu przeciwdziałania skutkom suszy.

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach dokonał wyboru wykonawcy trzech zielonych przystanków.

– W tym roku, w ramach Zielonego Budżetu złożono rekordową liczbę 222 wniosków. Zgłaszali je mieszkańcy wszystkich dzielnic naszego miasta. To ewidentnie pokazuje, że mieszkańcy Katowic chcą, by ich otoczenie było bardziej zielone – zauważa prezydent Katowic dr Marcin Krupa.

– Dodam, że projekt polegający na stworzeniu zielonych przystanków, to jedna z wielu inicjatyw realizowanych w naszym mieście, które są odpowiedzią na zmieniający się klimat. W tym zakresie realizujemy zarówno duże inwestycje, takie jak budowa zbiorników retencyjnych, jak również  zdecydowanie mniejsze, ale równie ważne działania, takie jak sianie łąk kwietnych, czy zbieranie deszczówki – wyjaśnia włodarz Katowic.

Dachy pokryte roślinami

Projekt przemiany trzech przystanków dotyczy obiektów zlokalizowanych przy ul. Sokolskiej, Radockiego i Kościuszki. W miejscach tych staną nowe wiaty z dachami pokrytymi roślinami, a część chodnika wokół przystanków zostanie odbrukowana, tworząc przestrzeń dla bylin, traw i roślin pnących, poprowadzonych po jednej ze ścian wiaty.

Na realizację projektu Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach przeznaczył 285 tys. zł. Pierwszy przetarg na realizację przemiany trzech przystanków nie został rozstrzygnięty, bo dwie oferty, które wpłynęły przekraczały o niemal 100 tys. zł kwotę zarezerwowaną na ten cel. Natomiast w drugim przetargu swoją ofertę zgłosiła firma A2HM TRADE, która zamierza zrealizować tę inwestycję w 12 tygodni od podpisania umowy, za kwotę 273 tys. zł.

Myśl globalnie działaj lokalnie

Przystanki, to przykład nowatorskiego sposobu wykorzystania przyrody z finalnym zamysłem stopniowego przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych.

– Zielona infrastruktura miejska niesie za sobą szereg zalet. Poza pomocą w retencjonowaniu wody i obniżaniu temperatury, pomaga także w filtracji zanieczyszczeń i stanowi dobre środowisko dla owadów, a nawet ptaków. W miastach musimy poszukiwać możliwości umieszczania zieleni w różnych, nawet tych nieoczywistych miejscach, dlatego zielone przystanki uważam za bardzo dobry i innowacyjny pomysł – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Czytaj więcej

Skomentuj