Dzięki dotacji w wysokości ponad 13,7 mln zł oraz pożyczce w wysokości ponad 1,5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie możliwa termomodernizacja budynku głównego Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Całkowita kwota inwestycji to ponad 23 mln zł.

– Obok poprawy komfortu leczenia i opieki nad pacjentami oraz wsparcia pracy personelu medycznego, projekt przyniesie wymierne rezultaty ekonomiczne i ekologiczne – przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w modernizowanych budynkach oraz istotną redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. A to de facto oznacza zmniejszenie ryzyka kolejnych zachorowań. Dlatego, w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, jako resort klimatu i środowiska chcemy aktywnie wspierać działania takie, jak olbrzymi projekt termomodernizacyjny Instytutu – mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

– Celem termomodernizacji jest przede wszystkim uzyskanie efektu komfortu cieplnego, zwiększenie bezpieczeństwa cieplnego w budynkach oraz przejście szpitala na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Pozyskane środki pozwolą nam na realizację kolejnego etapu projektu, co znacznie przybliży nas do osiągnięcia zakładanych celów – dodaje prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

– Narodowy Fundusz dąży nie tylko do utrzymania, ale wręcz zwiększenia tempa prośrodowiskowych działań termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Dlatego nie mamy żadnych wątpliwości, że wsparcie dla inwestycji o takim charakterze jest niezbędne, a rezultaty mierzone m.in. redukcją emisji dwutlenku węgla sięgającą rocznie prawie tysiąca ton – bardzo pożądane – uzupełnia wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

Działania realizowane w ramach inwestycji obejmą: wykonanie nowego węzła cieplnego (około 5800 kW wraz z nowym przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej), montaż 10 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej, montaż nowego systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i funkcją chłodzenia w miejsce wentylacji grawitacyjnej, wymianę okien, i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnicznych, ocieplenie stropodachu (części o powierzchni 1316 m2), ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 8289 m2 oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej m.in. wymiany instalacji.

Oczekiwanym efektem ekologicznym jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 8 376,30 GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2 o 995,90 ton/rok oraz ilości wytwarzanego ciepła ze źródeł odnawialnych o 77,00 GJ/rok. Z kolei zamierzony efekt rzeczowy to m.in. ponad 32 tys. m2 powierzchni budynków objętych termomodernizacją oraz montaż instalacji solarnej.

Czytaj więcej

Skomentuj