Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
GWF baner A [15.09-17.10.22]
TOMRA baner A [14.09-05.10.22]
TOMRA baner A [21.09-22.10.22]

Tag: wodociągi

Wykorzystanie analizy ryzyka w Planach Bezpieczeństwa Wody

Ostatnie lata były dość wymagające dla zakładów komunalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej pod względem zarówno realizacji inwestycji, jak i opracowywania dokumentów. W najbliższych latach będziemy skupiać się nie tylko na pospiesznym dostosowaniu aglomeracji do wymogów dyrektywy 91/271/EWG, ale również na wdrażaniu kolejnych elementów wymaganych w dyrektywie 2020/2184 dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Negatywna ocena przedsiębiorstw wodociągowych w gminach wiejskich

"Przedsiębiorstwa wodociągowe w gminach wiejskich nie gospodarowały efektywnie zasobami wodnymi, a znaczną część zadań w tym obszarze realizowały nieprawidłowo. Nieskutecznie sprawowano także nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę”. Tak brzmi wstęp do oceny ogólnej przedstawionej w informacji o wynikach kontroli NIK-u, zatytułowanej „Gospodarowanie zasobami wodnymi przez przedsiębiorstwa wodociągowe w gminach wiejskich”, opublikowanej na stronach internetowych tej instytucji na początku tego roku.

Projekt tzw. dużej nowelizacji ustawy wodnej w konsultacjach publicznych

Rządowe Centrum Legislacji poinformowało o skierowania do konsultacji „Projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę”. Nowelizacja ma na celu m.in. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodne kurtyny w Lublinie

Fala upałów nie odpuszcza. Stwarza to poważne zagrożenia dla ludzi i zwierząt. W rezultacie kolejne lokalne samorządy podejmują decyzje o czasowym ustawieniu kurtyn i wodnych bramek. Do tego grona dołączył Lublin.

Spór o taryfy w Zachodniopomorskiem

Od pewnego czasu przedsiębiorstwa wod-kan w całym kraju wnoszą do „Wód Polskich” o urealnienie obowiązujących taryf w związku z drastycznym wzrostem kosztów ich działalności. Może się to przełożyć na wzrost cen wody i ścieków. Operator twierdzi, że stara się uwzględniać potrzeby przedsiębiorstw, ale również klientów, by chronić ich przed nieuzasadnionymi podwyżkami.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w planowaniu przestrzennym

Kto mieszka pod miastem, ten wie, jak intensywnie przebiega proces suburbanizacji, tj. zabudowywania terenów podmiejskich. Kolejne domy i całe osiedla wyrastają jak grzyby po deszczu, bo każdy z nas marzy o własnych czterech kątach. W tym samym czasie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest niewiele, nie gwarantują racjonalnego uformowania i wykorzystania przestrzeni.

Budować i remontować trzeba

Przykładowe dane z poszczególnych samorządów niestety przekładają się na szerszy, a może nawet całkowity obraz problemów, które ciągle występują w całej Polsce z siecią wod-kan. Jest dużo lepiej, ale nie unikniemy budowy nowej infrastruktury i modernizacji istniejącej. Tylko z ostatnich danych specjalistów, w tym także Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, stopień wymiany sieci wodociągowej w Polsce można określić jako minimalny, bo średnio nie przekracza nawet 1% rocznie, mimo że za powszechne i właściwe przyjmuje się kryterium sięgające 2%. Wprawdzie i ono umożliwia odtworzenie infrastruktury wodociągowej dopiero w ciągu 50 lat, ale i tak jest to korzystniejsza dla samorządów i odbiorców wody perspektywa niż całkowite wstrzymanie inwestycji w nową infrastrukturę.

Ciepło z oczyszczalni ścieków zasila Park Wodny Trzy Fale w Słupsku

24 czerwca w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, podczas konferencji zorganizowanej przez spółkę Wodociągi Słupsk, podpisana została umowa między prezesami Wodociągów Słupskich i Parku Wodnego Trzy Fale o wykorzystaniu ciepła odpadowego.

Drewniane rury wodociągowe sprzed 400 lat. Niezwykłe odkrycie w Poznaniu

Podczas prac budowlanych, które trwają na Starym Rynku w Poznaniu, znalezione zostały rury wodociągowe wykonane z drewna. Ich wiek szacuje się na około 400 lat. Odkryto również duże pomieszczenie, w którym prawdopodobnie funkcjonowała stacja transformatorowa służąca do zasilania linii tramwajowych.

Drugi etap „Lindego Bis”. Budowa rozpoczęta

MPWiK w Warszawie rozpoczęło drugi etap budowy kolektora „Lindego Bis”. Tym razem wodociągowcy będą pracować na ul. Nocznickiego.
css.php