Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
TOMRA baner A [21.09-22.10.22]
GWF baner A [15.09-17.10.22]
TOMRA baner A [14.09-05.10.22]

Tag: prawo

Kontrowersyjny projekt rozporządzenia w sprawie instalacji MBP

Zapraszamy do zapoznania się z opinią ekspertów z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners w sprawie projektu rozporządzenia o mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych.

Stanowisko TRMEW w sprawie nowelizacji ustawy o OZE

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych wyraziło swoją opinię na temat proponowanych zapisów w projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Podstawowym zarzutem kierowanym w stronę Ministerstwa Gospodarki jest zbyt wąski zakres planowanych zmian.

Egzekucja należności w opłacie po zmianie stawki

Nowelizując ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawodawca wyeliminował obowiązek składania nowych deklaracji, gdy zmianie uległa stawka opłaty. Jak zatem przebiegać będzie egzekucja należności po tej zmianie?

Czy można uniknąć kary za nieterminowe złożenie sprawozdania za odbiór odpadów?

W ocenie WSA w Gliwicach wójt nie może wymierzyć kary administracyjnej za nieskładanie sprawozdań podmiotowi, który jest wpisany do rejestru podmiotów odbierających odpady komunalne, ale faktycznie działalności w zakresie odbioru odpadów nie prowadził.

Opłaty za odbiór odpadów: co z tą nadpłatą?

Jedną z idei nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miało być wyeliminowanie zjawisk patologicznych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy rzeczywiście tak się stało? – pytają prawnicy z Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

Senat w trosce o ochronę warstwy ozonowej

W Senacie przegłosowano przepisy przyczyniające się do ograniczenia emisji niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową pochodzących m.in. z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Senat przyjął nowelizację ustawy o recyklingu pojazdów

Z piętnastoma poprawkami Senat uchwalił ustawę o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Nowelizacja ma wejść w życie już 1 stycznia 2016 roku.

Gminy zaoszczędzą nawet 100 mln zł rocznie

Z jedną doprecyzowującą poprawką Senat przyjął przygotowaną przez posłów ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne. Wejście w życie nowych zapisów będzie skutkować znacznie mniejszymi opłatami dla gmin za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad.

Od przyszłego roku Polska musi spalać więcej odpadów. Na razie jesteśmy dużo poniżej średniej unijnej [WIDEO]

Od przyszłego roku wszystkie odpady ściekowe będą musiały być spalane lub wykorzystywane ponownie. Na składowiska będą mogły trafiać tylko te, których wartość energetyczna jest zbyt mała, by opłacało się je spalać. To duża zmiana, bo obecnie spośród niemal miliona ton produkowanych rocznie odpadów ściekowych tylko 16 proc. jest spalanych.

“Tak” dla wspólnot międzygminnych

W piątek Sejm znowelizował ustawę o samorządzie gminnym.
css.php