Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
REMONDIS MEDISON [18.05.-18.06.22]
Renegocjacja PZP [13.05-22.05.22]

Tag: portalkomunalny plus

Zagrożone inwestycje w wodociągi

Bez środków unijnych transformacja jest niemożliwa, dlatego tak ważne jest wskazanie kierunku inwestycji. Na zagrożenia inwestycyjne mają również wpływ inne czynniki, takie jak okres weryfikacji taryf czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Ten ostatni czynnik bezpośrednio wpływa na niższe przychody dla gmin, a to w praktyce oznacza przesunięcie finansowań inwestycyjnych na bieżące wydatki wodociągów. Wojna w Ukrainie i kryzys klimatyczny mają to samo źródło – paliwa kopalniane.

Odnawialne źródła energii drogą do pełnej zeroemisyjności

Odnawialne źródła energii przez ostatnie lata na dobre zadomowiły się w polskich jednostkach samorządu terytorialnego, a także w przedsiębiorstwach komunalnych funkcjonujących w ich ramach. Powoli aklimatyzują się w obiektach należących do uczelni, kolei, spółdzielni mieszkaniowych, a nawet instytucji kultu religijnego.

Warszawska bitwa o in house w odpadach

Po raz kolejny środowiska samorządowe i odpadowe z uwagą obserwują zmagania pomiędzy miastem stołecznym Warszawa i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania a prywatnymi przedsiębiorcami działającymi w branży odpadowej, dotyczące wprowadzenia w Warszawie in house na odbiór odpadów komunalnych.

Eksmisja z lokalu mieszkalnego znowu możliwa

Od 15 kwietnia 2022 r. przestał obowiązywać art. 15zzu ust. 1 tzw. ustawy antycovidowej1, który nie pozwalał na przeprowadzenie eksmisji – nawet w sytuacjach, gdy stan budynku zagrażał życiu i zdrowiu lokatorów.

Elektrorecyklingowe nawyki Polaków pod lupą

Przeprowadzone przez zespół analityczny TME badanie ankietowe polegające na weryfikacji nawyków e-recyklingowych Polaków pozwoliło utworzyć ranking miast, w których mieszkańcy najczęściej wymieniają sprzęty elektroniczne (z podziałem na małą i dużą elektronikę), w których wydają najwięcej w skali roku oraz w których najwięcej mieszkańców praktykuje nawyki proekologiczne związane z utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Zielone torowiska

W kontekście potrzeby ochrony zasobów naturalnych, w tym wody, oraz adaptacji do zmian klimatycznych i oczyszczania powietrza w ciągu ostatnich kilku lat bardzo umocnił się w polskich miastach trend związany z budową zielonych torowisk z rozchodników – roślin sucholubnych i niewymagających kosztownych zabiegów pielęgnacyjnych.

Dyrektywa wodna 2020/2184 a przedsiębiorstwa wodociągowe

Nowa dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi1, przekształcająca tę z 1998 r., została opublikowana 23 grudnia 2020 r. Dyrektywa wychodzi poza zakres jakości wody, na której opierała się jej poprzedniczka. Poza kontrolą jakości staje się narzędziem poprawy dostępu mieszkańców Europy do bezpiecznej wody.

W końcu znamy zasady rozliczeń spółdzielni energetycznych

W ostatnich miesiącach liczne kontrowersje wzbudziła nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, której skutkiem była zmiana systemu rozliczeń z tzw. systemu opustów na net-billing dla nowych prosumentów. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, w przypadku instalacji, które dopiero powstają lub są planowane, jedyną możliwością korzystania z rozliczeń w systemie net-metering jest ich realizacja w ramach spółdzielni energetycznej. Na początku kwietnia zaś w końcu ustalone zostały szczegóły rozliczeń tego typu podmiotów z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Planowanie nasadzeń a skuteczny filtr zanieczyszczeń

Fitoremediacja jest powszechnie znanym procesem. Umiejętność roślin do wyłapywania zanieczyszczeń, m.in. powietrza, czy też oczyszczania gleby sprawia, że potrzeba ich stosowania w dobie silnej urbanizacji znacznie wzrasta. Aktualnie świadomość dotyczącą roli roślinności mają zarówno osoby profesjonalnie zajmujące się zielenią, jak i zwykli mieszkańcy, którzy domagają się, aby ich okolica stawała się możliwie jak najbardziej zielona. Pojawiają się jednak pytania. Jak i co sadzić, aby jak najbardziej skorzystać ze zbawiennego działania zieleni? Jakie dodatkowe czynności przedsięwziąć, aby ten naturalny filtr rzeczywiście działał?

Postępowanie z odpadami budowlanymi: utrata statusu odpadu

Nie nowym, ale za to stale powracającym zagadnieniem jest możliwość utraty przez pozostałości remontowo-budowlane statusu odpadu. Rozwikłanie prawnych aspektów z tym związanych ma duże znaczenie prawne i praktyczne, a co za tym idzie, także finansowe. 
css.php