Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Renegocjacja PZP [13.05-22.05.22]
Wyzwania w gospodarce odpadami [16.05-27.06.22]

Tag: Portal Komunalny Plus

Zielone torowiska

W kontekście potrzeby ochrony zasobów naturalnych, w tym wody, oraz adaptacji do zmian klimatycznych i oczyszczania powietrza w ciągu ostatnich kilku lat bardzo umocnił się w polskich miastach trend związany z budową zielonych torowisk z rozchodników – roślin sucholubnych i niewymagających kosztownych zabiegów pielęgnacyjnych.

Dyrektywa wodna 2020/2184 a przedsiębiorstwa wodociągowe

Nowa dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi1, przekształcająca tę z 1998 r., została opublikowana 23 grudnia 2020 r. Dyrektywa wychodzi poza zakres jakości wody, na której opierała się jej poprzedniczka. Poza kontrolą jakości staje się narzędziem poprawy dostępu mieszkańców Europy do bezpiecznej wody.

W końcu znamy zasady rozliczeń spółdzielni energetycznych

W ostatnich miesiącach liczne kontrowersje wzbudziła nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, której skutkiem była zmiana systemu rozliczeń z tzw. systemu opustów na net-billing dla nowych prosumentów. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, w przypadku instalacji, które dopiero powstają lub są planowane, jedyną możliwością korzystania z rozliczeń w systemie net-metering jest ich realizacja w ramach spółdzielni energetycznej. Na początku kwietnia zaś w końcu ustalone zostały szczegóły rozliczeń tego typu podmiotów z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Planowanie nasadzeń a skuteczny filtr zanieczyszczeń

Fitoremediacja jest powszechnie znanym procesem. Umiejętność roślin do wyłapywania zanieczyszczeń, m.in. powietrza, czy też oczyszczania gleby sprawia, że potrzeba ich stosowania w dobie silnej urbanizacji znacznie wzrasta. Aktualnie świadomość dotyczącą roli roślinności mają zarówno osoby profesjonalnie zajmujące się zielenią, jak i zwykli mieszkańcy, którzy domagają się, aby ich okolica stawała się możliwie jak najbardziej zielona. Pojawiają się jednak pytania. Jak i co sadzić, aby jak najbardziej skorzystać ze zbawiennego działania zieleni? Jakie dodatkowe czynności przedsięwziąć, aby ten naturalny filtr rzeczywiście działał?

Postępowanie z odpadami budowlanymi: utrata statusu odpadu

Nie nowym, ale za to stale powracającym zagadnieniem jest możliwość utraty przez pozostałości remontowo-budowlane statusu odpadu. Rozwikłanie prawnych aspektów z tym związanych ma duże znaczenie prawne i praktyczne, a co za tym idzie, także finansowe. 

Polskie odpady zamiast węgla Putina

Wojna w Ukrainie na nowo ożywiła debatę na temat wykorzystywania w Polsce odpadów do wytwarzania energii, przede wszystkim cieplnej. 

Pnącza na każdą ścianę

W zwartej zabudowie, gdzie tkanka miejska gęsto wypełnia przestrzeń, każda zieleń jest na wagę złota. Zielone dachy i zielone ściany są z pewnością dobrą odpowiedzią na wyzwania takich przestrzeni w naszych czasach. Istnieją także rozwiązania starsze, ale równie efektywne. Są nimi rośliny pnące, które mogą pokrywać nie tylko wolne ściany szczytowe czy podwórkowe, ale nawet fasady. Dobór właściwych roślin do miejsca to klucz do sukcesu.

Iskrzenie w Brukseli nie martwi mnie, a cieszy

Z Tomaszem Chruszczowem, ekspertem w dziedzinie ochrony środowiska, niezależnym konsultantem, członkiem Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, byłym Głównym Negocjatorem Klimatycznym i przewodniczącym Organów Pomocniczych Konwencji Klimatycznej UNFCCC, rozmawia Bartłomiej Leśniewski.

Zieleń a poprawa jakości powietrza

Zieleń – poza swoimi oczywistymi zaletami, takimi jak: estetyka, poprawa samopoczucia ludzi mających z nią kontakt – ma wpływ na zwiększenie produktywności w miejscach pracy, posiada także zdolności oczyszczania środowiska – wody, gleby i powietrza.

Funkcje i zadania regulatora wod-kan

Podstawowe cele i zadania regulacji to ochrona odbiorcy usług przed skutkami wykorzystywania przez przedsiębiorstwo jego monopolistycznej pozycji. Monopolistyczne praktyki przedsiębiorstwa oprócz taryfy mogą także dotyczyć dostępności do usług (zasad przyłączania i odłączania odbiorców) oraz poziomu usług i utrzymania urządzeń. Aby te cele zrealizować, w art. 27a nowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków regulatorowi przypisano sześć zadań.
css.php