Ruszyła trzecia edycja konkursów „Manager Roku WOD-KAN” i „Inwestycja Roku WOD-KAN”. Jej celem jest wyróżnienie najlepszych zarządców i innowacyjnych technologii w branży wod-kan. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas gali Kongresu ENVICON Water w czerwcu w Bydgoszczy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne konkursy „Manager Roku 2017 WOD-KAN” i „Inwestycja Roku 2017 WOD-KAN” organizowane są przez miesięcznik “Wodociągi-Kanalizacja” we współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz przy dużym nakładzie pracy i wsparciu ze strony stowarzyszeń branżowych. Zarówno IGWP, jak i firma Abrys, będąca wydawcą „Wodociągów-Kanalizacji”, chcą w ten sposób docenić i promować osobowości oraz rozwiązania, które mogą być wzorcowymi dla branży.

Zgłoszenia stowarzyszeń i indywidualne

Swoje nominacje do obu konkursów poza organizatorami mogą zgłaszać regionalne stowarzyszenia i fundacje, reprezentujące środowisko wod-kan. Kolejny rok z rzędu przyjmowane są również zgłoszenia indywidualne od przedsiębiorstw komunalnych, wodociągowo-kanalizacyjnych lub spółek wodno-ściekowych. Na kandydatury, przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl, czekamy do 10 marca 2018 r.

Inwestycje, które są wzorem

Aby zasłużyć na miano „Inwestycji Roku 2017 WOD-KAN”, należy nadesłać zgłoszenie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej, która zakończyła się najpóźniej w 2017 r., a jej innowacyjność i rozwiązania technologiczne wyróżniają ją na tle innych.

Kapituła konkursowa w ub. roku przyznała nagrody najlepszym inwestycjom roku 2016 w branży wod-kan. W kategorii od 30 do 100 tys. mieszkańców okazało się nią wybudowanie instalacji do suszenia osadów ściekowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach. Natomiast w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców za wzorcową uznano renowację Kolektora C na odcinku od al. Gelsenkirchen do ul. Pieniężnego, zrealizowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie.

Innowacyjni zarządcy

O tytuł „Managera Roku 2017 WOD-KAN” starać się mogą osoby zgłoszone do konkursu, które piastują stanowiska managerskie, szczególnie zasłużeni dla sektora gospodarki wodno-ściekowej, wyróżniający się w swojej pracy i mający ponadprzeciętne zdolności managerskie.

W ubiegłym roku w konkursie zwycięzców wyłoniono w trzech kategoriach. W kategorii do 30 tys. mieszkańców najlepszym managerem okazał się Bogdan Żybura, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie. Andrzej Wdowiak, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku, zwyciężył w kategorii od 30 do 100 tys. mieszkańców. Trzecia statuetka, w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców, powędrowała do Henryka Milcarza, prezesa zarządu i dyrektora naczelnego Wodociągów Kieleckich.

Summa cum laude

Tytuł „Summa cum laude”, a więc najwyższego uznania, to specjale wyróżnienie przyznawane przez kapitułę konkursu. Zostaje nim nagrodzona osoba o wybitnych osiągnięciach i za całokształt jej pracy na rzecz branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Rok temu otrzymała go Beata Jilek, wieloletnia prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. Wręczenie połączone jest z wręczeniem nagród konkursowych.

Rozwiązanie konkursów

Wstępnej oceny zgłoszeń dokona kapituła konkursowa, która zbierze się 26 marca 2018 r. Kolejnym etapem konkursu będzie głosowanie on-line (za pośrednictwem strony www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl), w którym będą mogli uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni IGWP i członkowie stowarzyszeń regionalnych.

Przyznanie tytułu i statuetek laureatom obu konkursów, a także tytułu „Summa cum laude” wraz ze statuetką i dyplomem nastąpi 5. czerwca 2018 r. podczas Gali Kongresu ENVICON Water, towarzyszącego XXVI Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018 w Bydgoszczy.

Czytaj więcej

Skomentuj