Szczecińscy radni przyjęli uchwałę podwyższającą ceny wywozu odpadów komunalnych o 5 proc. Za jej przyjęciem głosowało 18 radnych, 11 było przeciw.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że “uwzględniając nowe stawki (…) szacuje się poziom rocznego dochodu z opłat w 2022 r. na ok. 140 311 tys. zł”.

Dodano, że “kwota ta pozwoli na zmniejszenie ryzyka wystąpienia ponownego deficytu w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi”.

Mieszkańcy, którzy rozliczają się na podstawie ilości zużytej wody, ponoszą koszt 8,8 zł od każdego metra sześc. Dotyczy to mieszkańców m.in. wspólnot i spółdzielni. Po wejściu w życie uchwały koszt każdego metra sześciennego zużytej wody wyniesie 9,3 zł.

Lokatorzy domów jednorodzinnych płacą obecnie 99,9 zł za miesiąc, po przyjęciu uchwały cena wyniesie 105 zł. Przyjęte stawki dotyczą mieszkańców, którzy segregują śmieci. Ci, którzy tego nie robią, płacą dwa razy więcej.

Uchwała wejdzie w życie w styczniu.

Czytaj więcej

Skomentuj