1 / 6

Nowa nawierzchnia, więcej zieleni, przebudowa infrastruktury podziemnej z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej i podziemnych zbiorników retencyjnych – to tylko niektóre zmiany jakie zaplanowano w ramach rewaloryzacji płyty Starego Rynku w Poznaniu.

Wizytówkę Poznania czekają duże zmiany za sprawą rewaloryzacji płyty Starego Rynku oraz przekształcenia ulicy Jana Baptysty Quadro w pasaż kultury. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, który zajmie się pracami projektowymi i budowlanymi.

– Stary Rynek to miejsce bardzo ważne dla poznaniaków i turystów. Zależy nam na tym, by była to przestrzeń przyjazna dla wszystkich, dlatego z dużą determinacją podchodzimy do realizacji tej inwestycji. Celem jest poprawa komfortu poruszania się po starorynkowej płycie, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Cieszę się, że na Starym Rynku będzie więcej zieleni i atrakcyjnych miejsc wypoczynku. Należy jednak pamiętać, że inwestycja obejmuje nie tylko to, co jest nad, ale również pod ziemią, czyli wymianę sieci: wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej. Infrastruktura ta wymaga pilnej modernizacji i uporządkowania – mówił prezydent Jacek Jaśkowiak.

Umowę podpisano bo zwiększono budżet

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Podpisanie umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą jest możliwe dzięki zwiększeniu budżetu przewidzianego na zadanie przez miasto jak i zarządców sieci, które będą modernizowane wraz z pracami ziemnymi.

– W pierwszej kolejności wykonawca będzie zajmował się przygotowaniem dokumentacji projektowej i zebraniem wszelkich pozwoleń, by w przyszłym roku rozpocząć zasadnicze prace budowalne. Wcześniej jednak będzie mógł zrobić nową izolację ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac budowlanych to lato 2023 r. – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą przewidziane jest także spotkanie informacyjne z restauratorami, którzy mają swoje lokale gastronomiczne na Starym Rynku. Zostaną wtedy omówione kluczowe dla nich kwestie związane z pracami budowlanymi.

Nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i podziemne zbiorniki retencyjne

W ramach nadchodzących robót powstanie nowa konstrukcja i nawierzchnia Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Teren objęty rewaloryzacją pokryją kamienne płyty i kostka. Wykorzystany zostanie również zabytkowy materiał: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe. Poruszanie się po nowej nawierzchni ułatwi obniżenie chodników w stosunku do płyty Starego Rynku i przebudowywanych fragmentów ulic do 2 cm.

Pod rewaloryzowaną nawierzchnią powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane bądź przebudowane zostaną oświetlenie wraz z iluminacją kamienic oraz sieci (wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa). Powstanie także podziemna stacja transformatorowa oraz rozbudowana zostanie podziemna toaleta publiczna. Zakres prac obejmuje również budowę kanału technologicznego oraz modernizację monitoringu miejskiego.

Ma być więcej zieleni

Na Starym Rynku pojawią się trzy wyspy zieleni – klomby z drzewami i siedziskami, a także wertykalny ogród na zachodniej ścianie Galerii Arsenał, a także nowe ławki i siedziska, zlokalizowane na starorynkowej płycie oraz w Pasażu Kultury, który powstanie na ul. Jana Baptysty Quadro. Będzie to miejsce do organizowania wydarzeń kulturalnych, które będzie dysponowało m.in. mobilną sceną i czasowym, składanym zadaszeniem.

Czytaj więcej

Skomentuj