Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków nie zgadza się z koncepcją warszawskiego ZDM. Zarzut dotyczy m.in. lekceważenia historycznych źródeł. Odrębne zdanie mają też stołeczni społecznicy. Jak to się odbije na jakości i walorach ważnego warszawskiego placu?

Przedstawiciele ruchu miejskiego Miasto Jest Nasze krytycznie odnieśli się w mediach społecznościowych do działań Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, który jak to ujęli społecznicy, zablokował nasadzenia drzew na Placu Trzech Krzyży pomimo faktu, że historycznie zieleń była tam bardzo mocno obecna.
Także wcześniej, w mediach pojawiały się informacje o tym, że konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki sprzeciwił się nowym nasadzeniom drzew, które planował wykonać Zarząd Dróg Miejskich.

Konserwator wyjaśnia sprawę

W reakcji na powyższe wypowiedzi Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków, na swojej stronie w portalu społecznościowym FB opublikował komunikat, w którym starał się wyjaśnić sprawę.

Konserwator zaznaczył, że wydając opinię na temat projektu przebudowy warszawskiego Placu Trzech Krzyży, w tym m.in. planu jego zazielenienia, brał pod uwagę opinię Narodowego Instytutu Dziedzictwa. A ta, jak to ujął konserwator, była jednoznacznie negatywna dla przedstawionych propozycji. Ponadto ocena Instytutu wskazywała szereg nieprawidłowości w kształtowaniu zieleni w obrębie Placu.

W komunikacie Konserwatora czytamy m.in., że:
“W odniesieniu do zagospodarowania skweru z kolumnami i figurą świętego Jana Nepomucena NID wskazał, iż projektowana kompozycja jest całkowicie niezgodna z uwarunkowaniami historycznymi pokazanymi w dokumentacji (…) oraz historyczną ikonografią”.

Zlekceważyli historyczne źródła?

Specjaliści z NID podkreślają też, że autorzy miejskiego projektu, pomimo dostępnej, bogatej ikonografii nie skorzystali z tych materiałów i w rezultacie nie odtworzyli historycznej formy skweru. Założyli natomiast nowy plan i kompozycję roślinną.

W efekcie, w oparciu o w/w opinię Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków precyzyjnie określił w swoich zaleceniach kierunek i sposób wprowadzania zieleni w przestrzeni Placu, tak by poszanowane zostały jego wartości urbanistyczne.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, w swoim komunikacie podkreśla też, że zalecenia MWKZ i NID nie zostały uwzględnione przez Wnioskodawcę – Zarząd Dróg Miejskich, który odstąpił od dalszych prac projektowych w tym zakresie i ostatecznie wystąpił o zawężony zakres prac, ograniczający się wyłącznie do organizacji ruchu i infrastruktury rowerowej.

Remont i zmiany organizacji ruchu

Dodajmy, że warszawski ZDM zaplanował remont jezdni na samym placu i fragmentów ulic dochodzących do niego, a także ronda generała de Gaulle’a oraz krótkiego odcinka ulicy Nowy Świat łączącego te dwa punkty.

W ramach inwestycji planuje się też budowę sygnalizacji świetlnej oraz azylów na przejściu dla pieszych na wysokości kościoła św. Aleksandra, po południowej stronie placu.

Natomiast po wschodniej stronie Placu Trzech Krzyży, od Alei Ujazdowskich do ulicy Książęcej, biec będzie dwukierunkowa droga dla rowerów będąca naturalnym przedłużeniem trasy w Alejach. A na dalszym odcinku powstaną jednokierunkowe pasy rowerowe wyznaczone na jezdni i biegnące zgodnie z kierunkiem ruchu. Na obecnym etapie trwają procedury przetargowe. Na oferty ZDM czeka do 2 czerwca br. Prace mają się zakończyć na przełomie roku.

Czytaj więcej

Skomentuj