1 / 4

Rybnickie Służby Komunalne przygotują skwer z drzewami i ławkami – powstanie on w miejscu, gdzie dotychczas mieszkańcy urządzili sobie dziki parking.

– Do tej pory znajdujący się w tym miejscu parking działał w sposób nieuporządkowany, nie był formalnie parkingiem. Często parkujący w tym miejscu kierowcy wzajemnie się blokowali, wiele osób miało kłopot z bezpiecznym wjazdem i wyjazdem – mówi prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.

– Ten fragment miasta jest przecięciem traktu pieszego, gdzie piesi musieli przemieszczać się pomiędzy pojazdami, co nie było ani bezpieczne, ani komfortowe. To kolejna przestrzeń w mieście, która zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zmienia się, ponieważ sukcesywnie walczymy w mieście z dzikim parkowaniem na rzecz miejsc przeznaczonych na zieleń i rekreację – komentuje Kuczera.

Więcej zieleni

Ze względu na znajdujące się w tej okolicy sklepy i usługi, zostaną w tym miejscu wyznaczone dwa miejsca parkingowe przeznaczone do postoju do 15 minut. Zostanie wykonana część wypoczynkowa z nowymi ławkami, koszami, donicami i stojakami rowerowymi.

Zostaną usunięte ciężkie i mało estetyczne barierki ochronne, a w zamian powstaną estetyczne pasy zieleni wraz z centralnie umieszczoną okrągłą rabatą. Oprócz krzewów i bylin zarząd zieleni miejskiej nasadzi cztery drzewa, które w przyszłości staną się ochroną dla pieszych w słoneczne dni. Nowe rośliny w tym miejscu nie tylko uatrakcyjnią to miejsce, ale pozwolą na znaczne obniżenie temperatury w czasie upalnego lata.

Przeznaczenie tego miejsca dla pieszych pozwoli również na przedłużenie ciągu pieszego od strony Placu Wolności, nazywanego „szpilkostradą”. Pojawią się warunki do odpoczynku na ławkach a uciążliwości wynikające z parkowania samochodów zostaną zniwelowane w maksymalnym możliwym stopniu.

To nie pierwsza taka inwestycja

Prace w tym miejscu przeprowadzą miejskie służby, stąd koszt inwestycji szacowany jest na ok. 35 tys. zł i jest związany z zakupem tylko koniecznych materiałów. Podobne działania Miasto Rybnik przeprowadziło już z powodzeniem w kilku innych obszarach miasta.

Czytaj więcej

Skomentuj