Sejmowa komisja poparła pilny projekt ustawy dotyczący utworzenia systemu teleinformatycznego, ułatwiającego kontakty uchodźców z Ukrainy z pracodawcami. Projekt da możliwość uruchomienia w przyszłości tego systemu dla Polaków – mówił na komisji sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Rząd przyjął projekt tej ustawy we wtorek i uznał go za pilny. Propozycja przewiduje zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

We wtorek wieczorem regulację poparła sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Głosowało za tym 25 posłów, nikt nie był przeciwko, wstrzymało się dziewięć osób.

Ma powstać system ułatwiający komunikację między pracodawcami a kandydatami

Projekt zakłada utworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego, służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Cieszyński, który przedłożył ten projekt rządowi, mówił na komisji, że jest to regulacja techniczna, która ma stworzyć podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych w systemie.

Jak wyjaśnił minister, zadaniem systemu będzie stworzenie bazy profili kandydatów do podjęcia zatrudnienia w Polsce. “To będzie na początku dostępne dla obywateli Ukrainy, ale na końcu (projektu ustawy – PAP) jest też zmiana, która umożliwi uruchomienie tego systemu także dla obywateli Polski” – powiedział. Chodzi o projektowany przepis w ustawie o informatyzacji, zgodnie z którym rząd będzie mógł podjąć działania mające na celu rozwój systemu.

Cieszyński podkreślił, że proponowane rozwiązanie, dzięki zaawansowanemu algorytmowi, umożliwi połączenie kandydatów z ofertami pracy w sposób najlepiej odpowiadający ich kwalifikacjom. System będzie oparty o rejestr PESEL.

Posłowie komentują

Część posłów, m.in. Katarzyna Piekarska z KO i Tomasz Zimoch z Polski 2050, zwracała uwagę na niewystarczającą ilość czasu na zapoznanie się z kolejnym projektem nowelizacji specustawy pomocowej. Przewodniczący komisji Wiesław Szczepański z Lewicy, który zwołał posiedzenie, powiedział, że przyjmuje “część tej winy”. Poseł PSL Marek Biernacki zaznaczył, że też chciałby mieć więcej czasu, ale zauważył, że komisja jest “skazana” na taką na pracę w obecnej sytuacji. Kolejne aktywności na rzecz uchodźców, dodał, są dobre. Również Szczepański przypominał, że posłowie spodziewali się częstych i pilnych nowelizacji.

Czytaj więcej

Skomentuj