Główny Inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczął niezapowiedziane kontrole interwencyjne w miejscach składowania i przetwarzania odpadów. Pozwala na to znowelizowana ustawa o inspekcji ochrony środowiska.

Informacyjna Agencja Radiowa podała, że inspektorzy GIOŚ sprawdzają decyzje administracyjne, by wykluczyć albo potwierdzić zaniedbania, w wyniku których powstały pożary.

GIOŚ ma narzędzia kontrolne

Nowy Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Paweł Ciećko, wyjaśnił, że znowelizowana niedawno ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska dała narzędzia instytucji, które pomagają zapobiegać podpaleniom składowisk odpadów.

– Na bieżąco współpracujemy z wszystkim organami ścigania przy kontrolach interwencyjnych. W tym roku GIOŚ dwukrotnie zwracał się do wojewódzkich inspektorów o podjęcie kontroli interwencyjnych – powiedział Ciećko Informacyjnej Agencji Radiowej.

Nowa ustawa wprowadziła szersze kompetencje dla inspektorów ochrony środowiska, którzy mają uprawnienia prawie takie jak organy ścigania, poza możliwością stosowania środków przymusu bezpośredniego. Inspektorzy mogą też przeszukiwać podejrzane nieruchomości i samochody, prowadzić kontrole o każdej porze dnia i nocy, legitymować oraz używać dronów latających do obserwacji z powietrza.

Pożary ciągle się zdarzają

Pożary składowisk, wysypisk, magazynów i innych legalnych i nielegalnych miejsc składowania odpadów ciągle się zdarzają. Ocenia się, że od początku roku doszło do 100 takich pożarów.

IAR informuje, że ostatnie pożary składowisk odpadów wybuchły w Kiełczu w województwie lubuskim, gdzie zapaliły się odpady komunalne. Natomiast w Maliszewie k. Mińska Mazowieckiego w województwie mazowieckim paliły się chemikalia.

W niedzielę paliła się także pryzma z odpadami zielonymi w Kobiernikach koło Płocka. Podmiotem odpowiedzialnym za to składowisko jest Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku.

16 dronów dla WIOŚ

Główny Inspektor Ochrony Środowiska zapowiedział zakup 16 dronów latających, po to, by każdy wojewódzki inspektorat posiadał urządzenie wspomagające kontrolę magazynów odpadów, jak również regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

W połowie sierpnia zostały znowelizowane ustawy: o odpadach i o inspekcji ochrony środowiska. Ta ostatnia zakłada wprowadzenie obowiązkowego monitoringu w miejscach składowania odpadów, a także trzyzmianowy system pracy w GIOŚ, tak by skutecznie nadzorować gospodarkę odpadami. Te założenia będą realizowane od 1 stycznia 2019 r.

Koniec pożarów? Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw odpadowych

Źródło: IAR, Radio Szczecin


Aktualizacja (11:08 22.08.2018): informacja została skorygowana, aby lepiej odnosić się do faktów.

Czytaj więcej

5 Komentarze

  1. podałem podstawę na której realizowane są kontrole. A dziennikarz błędnie podał podstawę prawną. A ustawa o odpadach jeszcze ciepła Warszawa, dnia 21 sierpnia 2018 r. Poz. 1592 USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

  2. To, co Pan/Pani podał jest to zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, a nie zmiana ustawy o odpadach. W tekście jest mowa o obydwu ustawach.

  3. W połowie sierpnia weszły w życie znowelizowane ustawy: o odpadach i o inspekcji ochrony środowiska. ”
    Ustawy zakładają wejście w życie większości przepisów 14 dni od opublikowania tekstu ustawy w Dzienniku Ustaw. Proszę wskazać, gdzie i kiedy została opublikowana nowelizacja ustawy o odpadach??

Skomentuj