Rządowy Fundusz Polski Ład to realna korzyść dla mieszkańców całego kraju. Dzięki dofinansowaniom Polacy zyskują lepsze drogi, przyjazne dzieciom przedszkola i szkoły czy nowe ścieżki rowerowe w swojej okolicy – zapewnia rząd. Przed nami kolejne nabory wniosków w ramach programu. Pula dodatkowych środków to ponad 22 mld zł.

W ramach drugiego etapu samorządy będą mogły złożyć po trzy wnioski. Wysokość wsparcia wniosku to nawet 65 mln zł. Oprócz tego ruszył dodatkowy nabór dla gmin i powiatów, w których zlokalizowane były PGR-y. W tym przypadku samorządy mogą liczyć nawet na 98 proc. bezzwrotnego dofinansowania do wybranego przedsięwzięcia. Z pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład skorzystało ok. 97 proc. samorządów. Na inwestycje bliskie mieszkańcom przekazaliśmy ponad 23,8 mld zł.

Dalsze pieniądze na inwestycje – ruszyły kolejne nabory wniosków

Druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych potrwa od 28 grudnia 2021 roku do 15 lutego 2022 roku (z możliwością przedłużenia). Do samorządów trafi łącznie ok. 20 mld zł.

Jakie są zasady naboru?

 • Samorządy mogą złożyć po trzy wnioski.
 • Limity dofinansowania dla wniosków to 5 mln, 30 mln i 65 mln zł.
 • Złożenie wniosku do 5 mln zł jest niezbędne, aby móc złożyć kolejne wnioski.
 • Program zakłada bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego to 5 proc.

Dodatkowa edycja programu dla gmin i powiatów popegeerowskich

Oprócz tego rozpoczęła się także trzecia edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. To dodatkowy nabór dla gmin i powiatów w których zlokalizowane były PGR-y. Edycja skierowana do tych samorządów potrwa od 28 grudnia 2021 roku do 15 lutego 2022 roku (z możliwością przedłużenia). Pula środków w tym naborze to ok. 2,5 mld zł.

 • Samorządy mogą złożyć dwa dodatkowe wnioski (gminy i powiaty).
 • Limity dofinansowania dla wniosków to 2 mln i 5 mln (gminy) oraz 2 mln i 8 mln (powiaty).
 • Program zakłada bezzwrotne dofinansowanie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego to 2 proc.

Ponad 23,8 mld zł na inwestycje w ramach pierwszej edycji programu

Pierwsza edycja naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. W tym czasie samorządowcy mogli złożyć po trzy wnioski o bezzwrotne dofinansowanie do planowanych inwestycji. Co ważne, dofinansowanie może pokryć nawet do 95 proc. wartości inwestycji.

Łącznie dofinansowanie uzyskało ponad 4 tys. wniosków i aż ok. 97 proc. samorządów z całego kraju. Na inwestycje bliskie mieszkańcom trafi tam ponad 23,8 mld zł.

– Pierwsza, już zrealizowana transza, niech będzie najmocniejszą podbudową wiarygodności naszego programu. Najlepiej pokazują to liczby – ponad 23 mld zł rozdysponowane wśród samorządów. Najlepiej przyrównać to do średniej puli wydatków wszystkich samorządów terytorialnych np. w latach 2013–2015 – to było poniżej 50 mld zł. A więc w tych dwóch transzach idzie pomoc o charakterze porównywalnym do rocznych wydatków inwestycyjnych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w latach naszych poprzedników – poinformował premier.

Co zyskają mieszkańcy dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład? Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę lub modernizację:

 • dróg,
 • szkół,
 • przedszkoli,
 • żłobków,
 • ścieżek rowerowych.

Rządowy Fundusz Polski Ład – rozwój i nowe możliwości

Więcej nowych inwestycji i szybszy rozwój to główny cel Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest to możliwe dzięki bezzwrotnym dofinansowaniom, które trafiają do samorządów w całym kraju. Na programie korzystają jednak wszyscy mieszkańcy! Dodatkowe środki to lepsze i bezpieczniejsze drogi, przyjazne dzieciom przedszkola czy nowe ścieżki rowerowe w naszej okolicy.

– Są takie gminy, które od 30 lat nie doświadczyły dofinansowania z budżetu państwa polskiego. To rewolucyjny pomysł. Przełom, który wyrówna szanse rozwojowe w Polsce – podsumował premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd chce tworzyć mechanizmy, dające szansę Polakom na sprawiedliwy rozwój tam, gdzie się urodzili i gdzie chcą pracować.

Premier zapewnia: Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie

W 2022 roku żaden samorząd nie straci na Polskim Ładzie, a w kolejnych latach dochody samorządowe będą wyższe niż wynika to z prognoz. Od nowego roku dochody z PIT i CIT będą przekazywane w równych miesięcznych transzach. Dla samorządów to gwarancja dochodów i ułatwienie przy planowaniu i realizacji budżetów. Jeśli dochody z PIT i CIT w danym roku spadną poniżej ustalonego poziomu, samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze (subwencję rozwojową), która im to wynagrodzi.

W grudniu 2021 roku samorządy otrzymały dodatkowe 8 mld zł – podzielone algorytmem, opartym na obiektywnych danych. Pieniądze te będą mogły wydać kiedy chcą (w tym lub przyszłym roku) i na co chcą, zgodnie ze swoimi potrzebami – czy to na działania bieżące czy np. na inwestycje. Również w tym roku samorządy otrzymają 4 mld zł dodatkowych pieniędzy (dzielone algorytmem) na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

– Po 5 latach naszych rządów dochody samorządów wzrosły o 40 proc. – zauważył szef rządu. W 2022 roku łączne dochody wszystkich samorządów z PIT i CIT (łącznie z 8 mld zł) będą wyższe o 10,3 proc. od tych prognozowanych przez same samorządy.

źródło: gov.pl/web/polski-lad

 

Czytaj więcej

Skomentuj