– Program ZazieleniaMY to dotacje na zieleń praktycznie dla każdego, dla mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, firm, instytucji, w tym uczelni i związków wyznaniowych, dla spółdzielni, czy organizacji pozarządowych, które mają siedzibę na obszarze rewitalizacji. Dotacja będzie przyznawana na wniosek i będzie można za nią sfinansować zakup i urządzenie zieleni na podwórku – mówi Agnieszka Pietrzak z Wydziału Kształtowania Środowiska z UM Łodzi. Dotację będzie można wydać jedynie na zieleń. Pod koniec wiosny miasto ogłosi nabór, a wnioski będzie można składać w drugiej połowie roku.

Nowy program zastąpił inny – Zielone Podwórka. – Zasady obowiązujące w poprzednim były dość skomplikowane i ograniczały grono wnioskodawców właściwie do samych wspólnot mieszkaniowych. Zmieniliśmy go tak, aby jak najszersze grono łodzian mogło skorzystać z dotacji i zazielenić swoje podwórka – dodaje Pietrzak.

Dotację będzie można wydać jedynie na zieleń. Pod koniec wiosny miasto ogłosi nabór, a wnioski będzie można składać w drugiej połowie roku. – Wypłata dotacji następuje po przedstawieniu faktury. Jej wysokość może sięgnąć nawet 80 proc. wartości inwestycji i maksymalnie 20 tysięcy złotych.

Utrzymaniem zieleni zajmą się potem sami wnioskodawcy, mieszkańcy, użytkownicy i właściciele nieruchomości. Tegoroczna pula pieniędzy na dotacje to 800 tysięcy złotych.

Beneficjentami mogą być:

  • Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy.
  • Jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

Czytaj więcej

Skomentuj