1 / 3

Władze miejskie Lublina pracują nad zmianą aranżacji i funkcji tzw. Wąwozu na Czechowie, między ul. Szeligowskiego, a al. Kompozytorów Polskich. Zakłada się utworzenie tam trzech różnych stref stanowiących spójną i funkcjonalną całość.

Koncepcję oparto na naturalistycznym zagospodarowaniu zieleni z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb mieszkańców. Ostateczny projekt parku będzie wynikiem konsultacji i rozmów z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 30 czerwca br.

Dwie polany – centralna i północna

Nowa koncepcja programowa zagospodarowania „Wąwozu na  Czechowie”, zakłada utoworzenie na terenie od ul. Północnej do ul. Kameralnej, parku naturalistycznego składającego się z trzech stref: Polany Centralnej, Polany Północnej oraz Leśnego Korytarza.

Polana Centralna obejmie największą i najszerszą część wąwozu, między osiedlami przy ulicach Nowowiejskiego, Oratoryjnej i Milenijnej. Będzie to głównie zakątek o charakterze rekreacyjnym, w którym znajdą się miejsca odpoczynku i mała architektura: stoły, ławki, hamaki i leżaki. Tak zaaranżowanym miejscom spotkań i rekreacji towarzyszyć będą oryginalne rozwiązania jak np. strefa żywej architektury, sad miejski, trawniki ekstensywne wraz ze strefą łąkową dla owadów zapylających. A w części centralnej   parku zakłada się utworzenie strefy zabaw dla dzieci.

Natomiast tzw. Polana Północna, to część terenów zielonych zlokalizowana powyżej al. Smorawińskiego, między budynkiem urzędu skarbowego, a domem towarowym Orfeusz. W miejscu tym powstać ma strefa kameralnych spotkań, taras do zajęć grupowych wraz z elementami małej architektury, a także byliniarnia, czyli polana roślin bukietowych i cebulowych.

Prawdziwy „Leśny Korytarz”

Leśny Korytarz to trzecia, a zarazem najwęższa część wąwozu, prowadząca od Polany Centralnej aż do ul. Północnej. Miejski projekt, oprócz stworzenia tam ciągu o charakterze komunikacyjnym, kładzie nacisk na infrastrukturę przyrodniczą, czyli m.in. budki i karmniki dla ptaków, domki dla jeży i innych małych ssaków. Znajdą się tam też elementy małej architektury.

Street Art i retencja wody

Oprócz „korytarza”, Polanę Północną z Polaną Centralną połączy też Strefa Street Artu zlokalizowana pod wiaduktem w Al. Smorawińskiego. W miejscu tym planuje się utworzenie ogrodu deszczowego z funkcją retencyjną, a to dzięki odpowiednio dobranym gatunkom roślin magazynujących wodę. Będzie to także miejsce przeznaczone do uprawiania sztuki ulicznej, takiej jak graffiti czy murale.

Dodajmy, że nawierzchnia ścieżek spacerowych prowadzących przez cały park zostanie wykonana z zagęszczonych, przepuszczalnych warstw kruszywa naturalnego, dzięki czemu będzie ona czynna hydrologicznie. Natomiast przebieg ścieżek zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego ukształtowania terenu i jego krajobrazowych walorów.

Trawniki, miejskie meble i siedziska

Projekt zagospodarowania „Wąwozu na Czechowie” zakłada też maksymalne zachowanie istniejącej tam zieleni, a także  wprowadzenie uzupełniających nasadzeń roślin pełniących funkcje ozdobne o charakterze naturalistycznym, atrakcyjnych przez cały rok. Warto też wiedzieć, że w dużej części odnawianego obszaru, powstaną rozległe trawniki rekreacyjne (murawy ekstensywne), z przeznaczeniem pod miejsca odpoczynku.

Nowa infrastruktura – tarasy, mała architektura, meble miejskie, budki dla ptaków i ssaków zostaną wykonane  przy użyciu naturalnych materiałów, głównie drewna o naturalnej strukturze. Miejscami odpoczynku mogą też być murki z drewnianymi siedziskami wkomponowane w istniejącą rzeźbę terenu.

Charakter miejsca wyznaczy zmiany?

Planowane zagospodarowanie wąwozu to także temat i cel  powstałej kilka lat temu w ramach Budżetu Obywatelskiego, tzw. Koncepcji Parku Czechów. Jednak pomysł ten zakładał przekształcenie ukształtowania dna wąwozu, co wiązałoby się z dużą ingerencją w naturalne środowisko i specyfikę tego miejsca. Natomiast obecna, nowa koncepcja programowa to punkt wyjścia do powstania projektu parku o naturalistycznych założeniach.
Wiele jednak zależy od mieszkańców, bo o ostatecznym  kształcie i formie zagospodarowania wąwozu zadecydują wyniki społecznych konsultacji, które trwać będą przez całe letnie wakacje. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami, połączone ze spacerem i oględzinami terenu „Wąwozu na Czechowie” już w czwartek, 30 czerwca br.

 

Czytaj więcej

Skomentuj