10,21 mln zł trafi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do gminy Rabka-Zdrój na poprawę efektywności energetycznej ośmiu gminnych budynków użyteczności publicznej, w tym przedszkoli i szkół podstawowych, a także na termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego.

Przedsięwzięcie, realizowane w ramach programu Klimatyczne Uzdrowiska, obejmie modernizacją energetyczną ośmiu budynków tj. Przedszkola Publicznego w Chabówce, Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju, Szkoły Podstawowej w Rdzawce, Szkoły Podstawowej w Chabówce, budynku administracyjnego przy ul. Kilińskiego 46 w Rabce-Zdroju oraz budynków – administracyjnego, socjalnego i warsztatowego przy ul. Podhalańskiej 6.

Inwestycja w całości będzie kosztować 6 mln zł. Pozwoli objąć termomodernizacją w sumie 8762,2 m kw. powierzchni budynków. Wynikną z niego długofalowe efekty ekologiczne – przede wszystkim zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o – 5 904,1 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej sięgnie – 208,3 MWh/rok, a cieplnej – 4 178,9 GJ/rok. Zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery o – 694,6 ton/rok. Montaż siedmiu sztuk instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji budynków zaowocuje zwiększeniem wytwarzania energii elektrycznej ze słońca (OZE) o 94,5 MWh/rok.

– W Polsce mamy kilkadziesiąt gmin uzdrowiskowych z podobnym co Rabka-Zdrój zapleczem i możliwościami, zapewne także już planujących specjalne starania o nową lub zmodernizowaną infrastrukturę czy poprawę walorów ekologicznych, w tym czystości powietrza. Z tego miejsca zapraszam je wszystkie do skorzystania z finansowania dostępnego w ramach obu części programu Klimatyczne Uzdrowiska oraz innych programów proponowanych przez NFOŚiGW. Zainteresowani wnioskodawcy będą mogli na drodze do dofinansowania skorzystać z solidnego wsparcia merytorycznego i doradczego NFOŚiGW – powiedział Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

Pozyskano także dotację w wysokości ok. 6 mln zł na termomodernizację pięciu budynków  Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju o powierzchni użytkowej 4096,76 m kw. W ramach przedsięwzięcia zostaną docieplone ściany zewnętrzne i stropodachy, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, modernizacji ulegną systemy ogrzewania budynków (montaż gazowych pomp ciepła, wymiana instalacji i zaworów), podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji oświetlenia. W czterech budynkach zostaną zamontowane systemy inteligentnego zarządzania energią BMS oraz ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 56,93 MWh/rok.

Czytaj więcej

Skomentuj