Do połowy 2022 r. 64 polskie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej będą dysponować prawie 850 autobusami elektrycznymi w swoich flotach – wynika z najnowszej edycji raportu “Polish EV Outlook 2022” Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). W 2021 r. w zakresie liczby nowo zarejestrowanych e-busów Polska zajęła piąte miejsce w Europie, a w tym roku może umocnić swoją pozycję w rankingu.

W ciągu kolejnych miesięcy łączna liczba e-busów w Polsce wzrośnie do prawie 850 szt. – to niemal cztery razy więcej niż pod koniec 2019 r. Na koniec 2021 r. w polskich miastach jeździło 615 autobusów elektrycznych, co stanowiło prawie 5,2% całego parku krajowych autobusów miejskich – wynika z danych Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (IGKM), która jest jednym z partnerów merytorycznych raportu.

Największą flotą – składającą się ze 160 e-busów – dysponuje MZA Warszawa. Pojazdy zeroemisyjne stanowią prawie 11% floty stołecznego przedsiębiorstwa. Na kolejnych miejscach znajdują się takie podmioty jak MPK Kraków (79 szt., 13,7% floty), MPK Poznań (59 szt., 18,3%), PKM Jaworzno (44 szt., 62,9% – to najwyższy procentowy udział w Polsce wśród przedsiębiorstw posiadających co najmniej trzy e-busy) oraz MZK Zielona Góra (43 szt., 48,3%).

– Ponad połowa (54,1%) wszystkich autobusów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce (333 szt.) wchodzi w skład flot kursujących w niektórych miastach powyżej 300 tys. mieszkańców, czyli w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy oraz w Lublinie. W wybranych ośrodkach miejskich liczących od 150 tys. do 300 tys. mieszkańców (Katowice, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Rzeszów, Gliwice) jeżdżą 83 takie pojazdy (13,5% floty w Polsce). Autobusami elektrycznymi dysponują zaledwie trzy polskie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej z siedzibą w gminach liczących od 100 tys. do 150 tys. mieszkańców (Zielona Góra, Włocławek, Tychy). W ich flotach porusza się łącznie 48 e-busów (7,8% parku takich pojazdów w Polsce) z czego aż 43 w Zielonej Górze. Zauważamy jednak trend polegający na zamawianiu pojazdów zeroemisyjnych również przez mniejsze gminy, nie obciążone obowiązkami wynikającymi z ustawy o elektromobilności. To efekt dostępności wsparcia ze środków publicznych – powiedział dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA Jan Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

Gdzie trafią e-autobusy?

Pod koniec ubiegłego roku na dostawę do flot polskich operatorów oczekiwały 233 autobusy elektryczne. Otrzyma je 36 przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze zbiorowego transportu publicznego. Najwięcej autobusów zeroemisyjnych trafi do flot PKA Gdynia (24 szt.), MZK Gliwice i MPK Łódź (po 17 szt.), PKM Gliwice (16 szt.) oraz MPK Wrocław 11 szt. Z kolei 22 operatorów, którzy oczekują na odstawy e-busów, nie dysponowało wcześniej pojazdami zeroemisyjnymi.

Do przedsiębiorstw z miast liczących od 300 tys. do 1 mln mieszkańców (Łódź, Lublin, Wrocław, Gdańsk, Szczecin) zostaną dostarczone 42 zamówione e-busy (18% wszystkich zamawianych pojazdów). Floty podmiotów z siedzibą w gminach liczących od 150 tys. do 300 tys. mieszkańców (Katowice, Częstochowa, Gdynia, Radom, Toruń, Sosnowiec, Gliwice) otrzymają 72 autobusy zeroemisyjne (31% wszystkich zamawianych pojazdów).

Polskie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej z siedzibą w gminach liczących od 100 tys. do 150 tys. mieszkańców (Zielona, Góra, Opole, Gorzów Wielkopolski) zakontraktowały lub zamierzają zakontraktować w najbliższym czasie 21 e-busów (9% wszystkich zamawianych pojazdów), wynika także z materiału.

Na pomoc “Zielony Transport Publiczny”

– Polska polityka wsparcia elektromobilności w obszarze zbiorowego transportu publicznego przynosi wymierne efekty prowadząc do synergii pomiędzy posiadającymi fabryki w naszym kraju, kreującymi podaż dostawcami e-busów, reprezentowanymi m.in. przez takie podmioty, jak Solaris, Volvo czy MAN oraz infrastruktury ładowania a będącymi odbiorcami tych pojazdów jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego, w tym NFOŚiGW, który uruchomił cieszący się znaczną popularnością program “Zielony Transport Publiczny”. W rezultacie staliśmy się nie tylko europejskim centrum eksportowym autobusów elektrycznych, ale również jednym z liderów pod względem rozwoju zelektryfikowanej floty w samorządach. W 2021 w zakresie liczby nowo zarejestrowanych e-busów zajęliśmy 5 miejsce w Europie, a wyprzedziły nas tylko takie kraje, jak Dania, Francja, Wielka Brytania oraz Niemcy. Wiele wskazuje na to, że w roku bieżącym Polska umocni swoją pozycję w tym rankingu – podsumował dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj