Krakowscy przedsiębiorcy otrzymali możliwość złożenia nowej deklaracji „śmieciowej” za marzec, dzięki której nie zapłacą za odpady. Podobne rozwiązanie proponuje również Poznań. Z pewnym zastrzeżeniem.

Właściciele hoteli, restauracji, obiektów wieloosobowego zakwaterowania, których działalność uległa zawieszeniu w związku z zagrożeniem epidemicznym mogą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje z kwotą „zero”

Nową deklarację uwzględniającą ilość odpadów powstających na terenie danej nieruchomości w marcu, można przesyłać do 10 kwietnia: pocztą, za pośrednictwem strony internetowej MPO Kraków, a, z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta, także jej umieszczenie w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w pobliżu wejścia do urzędu. Jeśli działalność została zawieszona, wówczas na deklaracji będzie może wpisać kwotę 0,00 zł.

Jednak, jak informuje krakowski ratusz, kwota wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest należnością za cały miesiąc i nie można w wyniku zawieszenia działalności w połowie danego miesiąca zmniejszyć tej opłaty o połowę.

W przypadku braku prowadzonej działalności w kwietniu dla nieruchomości niezamieszkałych będzie można złożyć nową, kolejną deklarację, obowiązującą od 1 kwietnia na kwotę 0,00 zł w terminie do 10 maja.

Ograniczenia w odbiorze odpadów. Wywóz śmieci tylko w nocy

Poznański GOAP będzie kontrolował

Także przedsiębiorcy działający na terenie aglomeracji poznańskiej, którzy wstrzymali lub znacznie ograniczyli swoją działalność ze względu na epidemię, pytają o możliwości zawieszenia opłat za odbiór odpadów. Zarząd Związku Międzygminnego GOAP na bieżąco analizuje sytuację i wychodzi im naprzeciw.

Opłata pobierana jest na podstawie złożonej deklaracji. Jeżeli zatem znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – wystarczy złożenie stosownej deklaracji zmniejszającej lub wygaszającej zobowiązanie.

Taka deklarację przedsiębiorcy muszą najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca. GOAP podaje, że jeżeli w marcu przedsiębiorcy wstrzymali lub znacząco ograniczyli swą działalność, do dziesiątego kwietnia mogą dostosować deklarację do faktycznie odbieranych ilości odpadów.

– Podkreślić jednak należy, iż prawidłowość przedstawionych w deklaracji danych podlega weryfikacji przez służby kontrolne związku – zaznacza GOAP w swoim komunikacie. – Związek nie ma niestety możliwości odstąpienia od poboru opłaty za odpady rzeczywiście wytworzone i odebrane – dodaje.

Ze względów bezpieczeństwa obsługa bezpośrednia mieszkańców została w biurze związku wstrzymana do odwołania. Deklaracje jednak można przesyłać pocztą.

Czytaj więcej

Skomentuj