Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Projekt został już skierowany do pierwszego czytania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Jak uzasadniają posłowie – celem projektowanej ustawy jest zaostrzenie obowiązujących przepisów pozwalających na swobodne dokonywanie wycinki drzew oraz krzewów.

Proponowane zmiany są odpowiedzią na liczne apele obywateli, którzy sprzeciwiają się likwidacji starych drzew w okolicy ich miejsca zamieszkania. Projekt ma przyczynić się do zahamowania pogłębiającej się wycinki drzew, a także wpłynąć na poszerzanie świadomości społecznej w zakresie wartości i znaczenia otaczającej nas przyrody.

Według posłów wprowadzona liberalizacja przepisów ustawy o ochronie przyrody nie wpływa wyłącznie na zmianę krajobrazu, ale także powoduje głębokie zmiany w lokalnych ekosystemach. Wycinane zgodnie z obowiązującymi przepisami drzewa i krzewy często stanowią schronienie dla zwierząt, a także przyczyniają się do, tak ważnej w dobie smogu, neutralizacji zanieczyszczeń powietrza.

W opinii posłów składających projekt nowelizacji, ustawodawca nieodpowiedzialnie rozszerzył kategorię drzew oraz krzewów, które mogą być usuwane z terenów publicznych bez uzyskania dodatkowych pozwoleń. Problem dotyka m.in. krzewów o powierzchni do 25 m.kw., a także określonych drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm, a w przypadku pozostałych drzew – 50 cm.

Wprowadzone zmiany nadają dodatkowe uprawnienia radom gmin, które w obecnym stanie prawnym mogą określać w drodze uchwały inne gatunki drzew i krzewów, które zostaną wyłączone spod obostrzeń dotyczących wydawania pozwoleń na usuwanie konkretnych gatunków.

W obecnym stanie prawnym drzewa i krzewy, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych mogą być usuwane bez uzyskania jakichkolwiek zezwoleń.

Z tego też względu projektowany stan prawny ma ograniczyć możliwości wycinki drzew i krzewów zarówno z nieruchomości prywatnych, jak i miejsc publicznych. Proponowane regulacje mają przywrócić stan prawny obowiązujący przed 1 stycznia 2017 r. i tym samym zaostrzyć przepisy w zakresie usuwania drzew i krzewów. Podmioty zainteresowane usunięciem określonych drzew lub krzewów każdorazowo przed usunięciem będą musiały uzyskać odpowiednie zgody przewidzianych w ustawie organów.

Projekt przywraca także opłaty obowiązujące do końca 2016 r, wymienione w art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).

Projekt nowelizacji autorstwa PO można znaleźć TUTAJ.

Tymczasem potrzebę zmiany obecnie obowiązującej ustawy o ochronie przyrody dostrzegli również przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Szef klubu – Ryszard Terlecki – zapowiedział, że w najbliższym czasie przez partię zostanie złożony projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Czytaj więcej

Skomentuj