Zakończyła się przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Pionki. Jest to największa w inwestycja w historii miasta. Kosztowała blisko 31 mln zł.

Inwestycja rozpoczęła się w 2016 r. Jej celem była przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w sposób pozwalający sprostać wymaganiom stawianym przez Unię Europejską dotyczącym jakości oczyszczonych ścieków oraz prowadzenia gospodarki osadowej.

Podczas uroczystego otwarcia obiektu, 31 października burmistrz Robert Kowalczyk podkreślił, że otwarcie oczyszczalni ścieków to duży sukces.

– Jest to nowoczesna oczyszczalnia na miarę XXI wieku, która będzie służyła mieszkańcom miasta i gminy Pionki. To bardzo ważne, że wpisujemy się w ekologię i jesteśmy pionierami na rynku modernizacji oczyszczalni w naszym regionie – mówił.

Jak to się zaczęło…

Gmina i miasto Pionki tworzą wspólną aglomerację na mocy rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z 2005 r. kiedy miasto Pionki przystąpiło do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Pierwszy pomysł i początki modernizacji oczyszczalni można datować na rok 2011 r. W tym roku powstało Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłownicze w Pionkach, które przejęło w aporcie oczyszczalnię wybudowaną w 1973 r.

Spółka miejska PWKC od samego początku dążyła do modernizacji obiektu poprzez opracowanie koncepcji, która posłużyła do pozyskania środków na projekt modernizacji.

Źródła finansowania

Koszt realizacji całego projektu to ponad 30,8 mln zł. PWKC podpisało umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach POIŚ 2014-2020. Wysokość wsparcia to ponad 19,6 mln zł.

Oprócz unijnego dofinansowania spółka otrzymała pożyczkę z NFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie ponad 10,6 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj