1 / 25

Zakończyła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Kościanie, obejmująca m.in. budowę komór fermentacyjnych. Dzięki temu uzyskiwany jest biogaz wykorzystywany dla celów eksploatacyjnych obiektu.

Uroczyste otwarcie przebudowanej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Kościana odbyło się 25 października br. Podczas uroczystości Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak ważnej inwestycji. Jednocześnie wyraził nadzieję, że nowoczesne urządzenia tej oczyszczalni będą niezawodnie służyć gospodarce ściekowej miasta z korzyścią dla społeczności kościańskiej.

Ulepszony proces oczyszczania

Celem przebudowy oczyszczalni było przede wszystkim usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych. Poza tym dzięki inwestycji uzyskano lepszą kontrolę procesów oczyszczania, minimalizację uciążliwości odorowej i hałasu. Przebudowano również system zagospodarowania osadów ścieków m.in. poprzez budowę komór fermentacyjnych. Uzyskany biogaz wykorzystywany jest dla celów eksploatacyjnych oczyszczalni.

Modernizacja rozpoczęła się już w 2014 r. i trwała do końca sierpnia br. W tym czasie zrealizowano dwa duże kontrakty: Budowa budynku przeróbki osadu oraz Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków. Koszt inwestycji wyniósł blisko 31 mln zł netto a dofinansowanie unijne ponad 18 mln zł. Inwestycję wsparł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na realizację tych zadań udzielił spółce pożyczki w wysokości około 11 mln zł.

Nie tylko oczyszczalnia

Modernizacja oczyszczalni była jednym z etapów projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”. Kościańska spółka realizuje go w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z podpisaną z NFOŚiGW umową o dofinansowanie całkowite koszty projektu wynoszą blisko 50,5 mln zł brutto, a uzyskana pomoc w formie dotacji to ponad 24,2 mln zł.

Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na koniec sierpnia 2021 r. Zakres projektu oprócz modernizacji oczyszczalni obejmuje montaż urządzeń dla systemu zarządzania siecią wodociągową, przebudowę stacji uzdatniania wody Łazienki oraz remont obiektu magazynu na pomieszczenia biurowe dla JRP.

Czytaj więcej

Skomentuj