Zmieniona na początku listopada rada nadzorcza miejskiej spółki wodociągowej w Milanówku odwołała ze stanowiska prezesa Sebastiana Budziszewskego. Powodem mają być liczne skargi na MPWiK i niewypełnianie obowiązków.

Od początku grudnia Milanowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji kieruje Jolanta Mądrzejewska, która została powołana przez radę nadzorczą na stanowisko prezesa. Poprzedniego prezesa w trybie nadzwyczajnym odwołała burmistrz Wiesława Kwiatkowska, jako powód podając niezrealizowanie przez MPWiK wielu inwestycji zaplanowanych na 2017 roku, w tym kanalizacji w północnej części miasta.

W oficjalnym komunikacie podano natomiast, że bezpośrednią przyczyną było nieprzygotowanie przez Budziszewskiego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan, mimo ustawowego obowiązku. Według komunikatu dokument ten powinien być przygotowany w 2015 roku, jednak dopiero po wezwaniu przez nową radę nadzorczą pod koniec listopada br., prezes Budziszewski przedstawił burmistrzowi dokument z wieloletnim planem, który jednak nie spełniał wymogów stawianych przez ustawę.

Zarzut ten w oficjalnym piśmie do rady nadzorczej odpiera Sebastian Budziszewski, w którym tłumaczy, że Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wskazuje, iż „obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych”. W poprzednich latach MPWiK wyrównywało straty i spłacało zadłużenie wobec ZWiK w Grodzisku Mazowieckim, jednocześnie nie prowadząc inwestycji w tym zakresie.

Dodatkowo nowa rada nadzorcza tłumaczy, że na MPWiK wpłynęły liczne skargi od mieszkańców i wykonawców inwestycji, w związku z tym przeprowadzono audyt działalności spółki. Podkreśliła też, że grodziska Prokuratora Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim zaskarżyła uchwałę rady miejskiej Milanówka z 31 sierpnia tego roku, w której zostały określone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, przygotowane przez prezesa MPWiK.

– Dopiero wyrok sądu w tej sprawie może stanowić podstawę stwierdzenia, że uchwała jest nieprawidłowa. Zaś samo złożenie tej skargi, do czego ma prawo każdy obywatel, nie może stanowić podstawy mojego odwołania. Przypomnieć też pragnę, że spółka składa wniosek taryfowy do Burmistrza Milanówka, który weryfikuje go pod względem prawnym, a następnie przedkłada go Radzie Miasta do zatwierdzenia w formie uchwały – odpowiada w oficjalnym piśmie Sebastian Budziszewski. Były prezes MPWiK podkreślił też, że opublikowane informacje na jego temat nie są zgodne z faktami i stanowią naruszenie jego dóbr osobistych oraz jeżeli nie zostaną usunięte, sprawę skieruje do sądu.

 

Czytaj więcej

4 Komentarze

  1. Rada nadzorcza od wodociągów który parę kranów zaopatruje
    a głupi mieszkańcy płacą na pensje prezesów i rady pięciu kranów

Skomentuj