Brak jednoznacznych zasad współdziałania w ramach nadzoru autorskiego może generować dodatkowe i znaczne, a przy tym zupełnie niepotrzebne koszty.

Projektowanie i realizacja terenów zieleni w miastach to duże przedsięwzięcia wymagające współdziałania wielu specjalistów z branży zielonej – projektantów, wykonawców i inspektorów nadzoru.

Inwestycje realizowane w ramach procesu budowlanego często podlegać będą dodatkowym obostrzeniom, w tym również dotyczącym projektanta. Inwestor przygotowując się do inwestycji powinien już na etapie przetargu przemyśleć jego zadania nie tylko na poziomie tworzenia koncepcji, ale również w dalszym procesie realizacji. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia interesów inwestora i szans powodzenia całego przedsięwzięcia.

Brak jednoznacznych zasad współdziałania w ramach nadzoru autorskiego może generować dodatkowe i znaczne, a przy tym zupełnie niepotrzebne koszty.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu 

W powyższym kontekście, serdecznie zapraszamy do udziału w Szkoleniu pt.: “Prawo autorskie w projektowaniu terenów zieleni w przestrzeni publicznej”, które odbędzie się 21 czerwca br. (formuła online), w godzinach od: 9.00-12.00.

Szkolenie poprowadzi adwokat Sara Til Dąbrowska.

Podczas szkolenia przyjrzyjmy się bliżej roli projektanta w procesie inwestycyjnym terenów zieleni z punktu widzenia ochrony prawnoautorskiej koncepcji i prac wykonawczych prowadzonych w oparciu o projekt:

Blok tematyczny nr 1:

  1. Czym są prawa autorskie go projektu i jak rozumieć prawa zależne?
  2. Co powinno się znaleźć w umowie na wykonanie projektu?
  3. Czy – mając projekt – można wykonać inwestycję?

Blok tematyczny nr 2:

  1. Zmiany koncepcyjne w projekcie – czy inwestor może je wprowadzać?
  2. Jak poprawić błędy w projekcie?

Blok tematyczny nr 3:

  1. Czym są osobiste prawa autorskie projektanta i jak je wykonuje?
  2. Dlaczego nadzór autorski ma takie znaczenie?
  3. Jak chronić interesy inwestora w razie sporu z projektantem?
  4. Jakie są kluczowe aspekty sporów sądowych?

Dossier prowadzącej szkolenie

Sara Til Dąbrowska jest adwokatem, członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się kompleksową obsługą procesów inwestycyjnych z branży budowlanej. Prawniczka angażuje się również w badanie tematyki architektury krajobrazu i zagospodarowania terenów zieleni. Współpracuje z organizacjami branżowymi w całej Polsce, w tym z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Twórców Ogrodów i Fundacją Krajobrazy. Prowadzi szkolenia i wykłady branżowe.

Zapisy i więcej szczegółów: Prawo autorskie w projektowaniu terenów zieleni w przestrzeni publicznej

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj