Rozpoczęły się prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Kujawy 2035.

Mowa o terenie 14 gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal (miasto), Kowal (wiejska), Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek (miasto na prawach powiatu), Włocławek (wiejska). Celem projektu jest stworzenie w całym obszarze zintegrowanego systemu mobilności, który pozwoli na komfortowe, szybkie i przyjazne dla środowiska podróże.

Wygodne przemieszczanie się

Włocławek jest miejscem pracy wielu mieszkańców regionu, którzy jednocześnie zamieszkują gminy ościenne. Każdego dnia setki osób przemieszczają się, by dotrzeć do pracy, szkoły, urzędów, sklepów czy miejsc rekreacji i kultury. Właśnie dlatego kwestie związane transportem, środowiskiem i zagospodarowaniem przestrzennym muszą zostać objęte kompleksowym planem obejmującym cały obszar.

Plan nie dotyczy więc wyłącznie Włocławka, jego komunikacji miejskiej i wyzwań, ale potrzeb mieszkańców wszystkich okolicznych gmin. Chodzi tu m.in. o częstotliwości kursowania autobusów regionalnych i możliwych sposobów poprawiania ich dostępności, wytycznych w  zakresie budowy chodników i dróg dla rowerów, czy bezpiecznych przejść dla pieszych na obszarach wiejskich, a także niezbędnych działań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ ruchu samochodów ciężarowych na miejscowości czy w końcu kwestii formuły integracji taryfy i danych rozkładowych w całym obszarze.

Warsztaty i konsultacje

Mieszkańcy Włocławka oraz wspomnianych miast i gmin, a także zainteresowane instytucje, organizacje i firmy zapraszane są do uczestnictwa w warsztatach, których celem będzie ocena obecnej sytuacji i diagnoza potrzeb mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 17:15 w Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku. Link do wydarzenia na Facebooku TUTAJ. W ramach projektu prowadzone będą także badania ankietowe – formularz online znaleźć można TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj