Posłowie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego apelują o wpisanie cementowni na listę sektorów energochłonnych – poinformowało Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC), wskazując, że energia elektryczna stanowi już 35 proc. kosztów produkcji cementu w Polsce.

Cena prądu jest jednym z kluczowych czynników, które wpływają na konkurencyjność branży cementowej. Dlatego też – jak podało Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC) – posłowie zrzeszeni w Parlamentarnym Zespole ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce poparli apel o wpisanie tego sektora – podobnie jak stalowego, nawozowego czy chemicznego – na listę branż energochłonnych, uprawnionych do rekompensat kosztów pośrednich, w tym energii elektrycznej.

Coraz bardziej dramatyczna sytuacja

– Sytuacja na rynku energii jest coraz bardziej dramatyczna. Ceny energii proponowane odbiorcom w kontraktach na 2023 r. są kilkukrotnie wyższe od dotychczasowych i sięgają 1,3 tys. zł za MWh. Dla porównania średnia cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w 2021 r. w wynosiła poniżej 300 zł, a w pierwszym kwartale 2022 r. – poniżej 500 zł za MWh – podkreślił przewodniczący SPC Krzysztof Kieres.

– Zespół parlamentarny jest po to, aby mówić, jakie są zagrożenia dla branży cementowej. Jest ona kluczowa dla gospodarki i chcemy ją wspierać – mówił poseł Paweł Bejda (Koalicja Polska). Wskazał również, iż cementownie wpisują się w gospodarkę odpadami i należy ułatwić im tę działalność.

– Mamy do czynienia ze wzrostem cen energii o kilkaset procent, a te koszty powinny być subsydiowane – dodał przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego Andrzej Szejna (Lewica).

Podstawowy surowiec dla budownictwa

SPC zwróciło uwagę, że cement to podstawowy surowiec dla budownictwa, które w Polsce odpowiada m.in. za wytworzenie 8 proc. PKB oraz ponad 2 mln miejsc pracy. Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw cementu oraz betonu jest krytycznie ważne dla realizacji inwestycji publicznych oraz prywatnych, w tym szczególnie wchodzących w skład Krajowego Planu Odbudowy – zaznaczono.

Organizacja wskazała, że przemysł cementowy jest podatny na zmianę sytuacji na rynku energii. Jak zaznaczyło SPC, jego stabilność została zaburzona jeszcze na długo przed wojną w Ukrainie i wiąże się m.in. z regulacjami w ramach unijnego pakietu Fit for 55, w tym dotyczącymi Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) oraz tzw. cła węglowego, czyli Mechanizmu Ochrony Granic (CBAM).

Energia to 35% kosztów produkcji cementu

SPC przekazało, że obecnie energia elektryczna stanowi już 35 proc. kosztów produkcji cementu w Polsce, z dynamiczną tendencją wzrostową.

“Równocześnie, w ostatnich latach koszt energii elektrycznej wzrósł o ponad 100 proc., co znacznie rzutuje na konkurencyjność przemysłu cementowego. Co więcej dalsza dekarbonizacja tego sektora – w tym wdrażanie technologii CCS/CCU, służących zagospodarowaniu CO2 – oznacza wzrost zużycia energii nawet o 150 proc.” – wskazano.

– Branża cementowa stawia na zrównoważony rozwój i inwestuje w OZE, dywersyfikując źródła energii. Wymaga to jednak czasu i stabilnych warunków rynkowych. Dlatego apelujemy o wpisanie produkcji cementu na listę sektorów uprawnionych do rekompensat, tak jak miało to miejsce w przypadku wielu innych branż energochłonnych – wskazał członek zarządu SPC i prezes spółki Cement Ożarów Janusz Miłuch.

Przypomniano, że krajowy przemysł cementowy od dawna apeluje o podjęcie działań, które pozwolą na zachowanie jego konkurencyjności.

Lista sektorów energochłonnych

“Rozwiązaniem jest wpisanie tej branży – podobnie jak stalowej, nawozowej czy chemicznej – na listę sektorów energochłonnych, które w związku z sytuacją rynkową mogą ubiegać się o rekompensatę kosztów pośrednich, w tym także energii elektrycznej. Pozwoli to na utrzymanie produkcji cementu w Polsce oraz zaspokojenie zapotrzebowania na ten materiał na poziomie 20 mln ton rocznie” – podkreślono.

Stowarzyszenie Producentów Cementu zrzesza największe firmy z tej branży. Celem SPC – jak podano na jego stronie internetowej – jest m.in. poprawa efektywności pracy przemysłu cementowego, zbieranie informacji statystycznych i publikacje. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego – Cembureau.

Czytaj więcej

Skomentuj