1 mln 85 tys. zł. przekazał Caritas mieszkańcom miejscowości na Podkarpaciu, poszkodowanym w wyniku ulewnych opadów pod koniec czerwca. W tym sam Caritas Polska zebrał na ten cel 250 tys. zł. Ponadto przeznaczył na pomoc dla powodzian 100 tys. zł ze środków własnych.

Zebrane środki trafiają do poszkodowanych za pośrednictwem oddziałów diecezjalnych Caritasu, które uruchomiły również własne zbiórki. Wsparcie w postaci zapomóg otrzymało już 249 rodzin w archidiecezji przemyskiej i ok. 300 rodzin w diecezji rzeszowskiej.

Zastępca dyrektora Caritasu Archidiecezji Przemyskiej ks. Paweł Konieczny powiedział, że o podziale pieniędzy decydowano na podstawie diagnozy potrzeb dokonanej przez ośrodki pomocy społecznej. – Na jej podstawie wypłacaliśmy od 1 tys. do 4 tys. 800 zł na rodzinę. Ta pomoc jest przyjmowana z wdzięcznością, zwłaszcza, że przychodzi szybko, ale potrzeby wciąż są bardzo duże – poinformował.

Zwrócił też uwagę, że w niektórych miejscowościach, np. w gminie Bircza, gdzie ludzie byli ewakuowani z dachów swoich domów, mieszkańcy zostali praktycznie bez niczego.

Caritas przemyski przekazał poszkodowanym 950 tys. zł. 900 tys. zł trafiło do mieszkańców zalanych i podtopionych miejscowości diecezji rzeszowskiej. – To była pierwsza transza pomocy, po 3 tys. zł na rodzinę, planujemy jeszcze drugą” – powiedział zastępca dyrektora Caritasu Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała.

Podkreślono, że ze względu na skalę potrzeb apel o wsparcie pozostaje aktualny.

Czytaj więcej

Skomentuj