W Warszawie rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Powstać ma ich minimum 1000.

W stolicy są obecnie 144 punkty ładowania zlokalizowane w 54 stacjach, a w tym roku powstać ma kolejnych 41 w 21 stacjach. Projekt stołecznego „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych” przewiduje możliwość uruchomienia 1034 punktów ładowania w kolejnych 517 stacjach. Po konsultacjach z mieszkańcami wybrane zostaną lokalizacje, w których będzie zainstalowanych minimum 815 punktów ładowania.

Każda planowana stacja to wolnostojący słupek z dwoma punktami ładowania. Moc pojedynczego punktu (22 kW) pozwoli na ładowanie jednego pojazdu w czasie 1-3 godzin. Każdy słupek umożliwi ładowanie dwóch pojazdów jednocześnie, dlatego konieczne jest wyznaczenie przy nim dwóch stanowisk postojowych. Wymiary co najmniej jednego z nich spełnią kryteria dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Stacje, służące zasilaniu pojazdów elektrycznych i hybrydowych, powstaną w całym mieście. Projekt przewiduje kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt stacji w każdej z dzielnic. Wybudowane zostaną zarówno pojedyncze stacje, jak i większe skupiska, w których znajdzie się od dwóch do nawet kilkunastu stacji.

Proponowane lokalizacje zostały wybrane przez stołeczne Biuro Infrastruktury, zarządców dróg oraz operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (innogy Stoen Operator oraz PGE Dystrybucja w Warszawie). Zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności, do wybudowania stacji ładowania zobowiązani są operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych.

Priorytetem przy wyborze lokalizacji było umożliwienie mieszkańcom ładowania samochodów podczas przebywania w miejscach związanych z edukacją, kulturą, sportem i rozrywką. Stacje będą też instalowane w pobliżu urzędów, placówek służby zdrowia i budynków wielorodzinnych. Budowane będą wyłącznie na gruntach miejskich. Innymi kryteriami były dostępność infrastruktury elektroenergetycznej oraz większa liczba miejsc parkingowych w okolicy.

Czytaj więcej

Skomentuj