Instytucje rządowe, samorządowe i naukowo-badawcze podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia hubu naukowo-technologiczno-biznesowego w Miękini (woj. małopolskie) zajmującego się rozwojem odnawialnych źródeł energii opartych głównie o pompy ciepła.

Sygnatariuszami podpisanego w poniedziałek listu intencyjnego są: Minister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Zarząd Województwa Małopolskiego, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Burmistrz Gminy Krzeszowice.

Jak ocenił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, inicjatywa ta wpisuje się w realizację celów, określonych w Polityce Energetycznej Polski.

„Dziś otwieramy nowy rozdział wyścigu technologicznego, który na razie funkcjonował na uboczu – segment pomp ciepła czeka spektakularny rozwój w ciągu najbliższych 10 lat” – wskazał Kurtyka.

Jego zdaniem rozwój nowych form odnawialnych źródeł energii przynosi nie tylko korzyści ekologiczne, ale także obniżenie kosztów energii dla gospodarstw domowych i odbiorców instytucjonalnych. Powoduje to – wskazał minister – popularyzację nowych technologii, a z czasem wyparcie przez nie starszych, bardziej inwazyjnych dla środowiska i mniej efektywnych ekonomicznie rozwiązań.

 

Czytaj więcej

Skomentuj