Budowa północnej, śródmiejskiej obwodnicy Bielska-Białej, łączącej wylotowe ulice – Warszawską na północ i Krakowską na wschód, z uwagi na koszt szacowany na 500 mln zł, zostanie zrealizowana w dwóch etapach – zdecydował Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

Bielski magistrat podał, że Zarząd przygotowuje się do realizacji tego zadania. Jego dyrektor Wojciech Waluś poinformował, że drogowcy otrzymali koncepcję budowy łącznika.

Etapowość prac

– Ze względu na wysoki koszt inwestycji i dynamicznie zmieniające się warunki zewnętrzne planujemy, że nowa ulica o łącznej długości 3,5 km będzie budowana w dwóch etapach. Analogicznie w dwóch częściach zlecimy opracowanie projektu budowlanego: najpierw pierwszego – między ulicami Warszawską i Wyzwolenia, a później – między Wyzwolenia i Krakowską – powiedział Waluś.

Jak zaznaczył, powstanie łącznika od Krakowskiej w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą ekspresową S1 a Warszawską to ważny element usprawniający transport w północno-wschodnich dzielnicach miasta.

Budowa łącznika

Koncepcja zakłada budowę łącznika w dwóch standardach drogowych. Odcinek między ul. Warszawską i Wyzwolenia powstanie jako ulica dwujezdniowa, z chodnikiem i pasem zieleni po jednej stronie oraz ścieżką rowerową i zielenią po drugiej. Odcinek między Wyzwolenia i Krakowską będzie budowany natomiast jako droga jednojezdniowa z jednostronnym chodnikiem i rozdzielającym pasem zieleni.

W ramach inwestycji tylko w ciągu głównej ulicy powstanie 13 nowych skrzyżowań, w tym pięć o ruchu okrężnym, a także dwa mosty – nad rzeką Białą oraz potokiem Starobielskim. W rejonie linii kolejowej zaplanowano budowę nasypu, który będzie łączył cztery wiadukty drogowe nad przebiegającymi poniżej torami.

Wojna na Ukrainie opóźnia budowę

Jacek Kachel z wydziału prasowego bielskiego magistratu poinformował, że do niedawna zakładano, iż obwodnica powstanie w ciągu dwóch lat. Wojna w Ukrainie i łączące się z nią zawirowania na rynku zweryfikowały dotychczasowe prognozy. Obecnie MZD zakłada zlecenie opracowania projektów budowlanych oraz przystąpienie do inwestycji na odcinku pierwszym, a dopiero potem do realizacji drugiego.

Szacowana wartość inwestycji to ok. 500 mln zł. Samorząd będzie występował o dofinansowanie z budżetu państwa lub z funduszy UE.

Czytaj więcej

Skomentuj