1 / 2

Transformacyjne wyzwania ciepłownictwa, walka o czyste powietrze, a także przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” będą tematami konferencji organizowanej w ramach EkoSfery, 14 października przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas targów POLECO.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej.

– Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na bardzo ważne pytania. W jaki sposób realizując politykę klimatyczną, realizować równocześnie politykę ochrony środowiska? Jak przyjąć wyzwania, żeby nie stracić z oczu społeczeństwa, człowieka, naszych potrzeb? W jaki sposób wspierać rozwój elektromobilności, energetyki konsumenckiej? Jak transformować ciepłownictwo? – mówi prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fit for 55 po polsku

Celem unijnego pakietu Fit for 55 jest ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Proponowane zmiany legislacyjne obejmą każdą dziedzinę gospodarki. Działania podjęte przez UE mają wpłynąć na zrównoważony wzrost gospodarczy, zmniejszyć korzystanie z paliw kopalnych oraz upowszechnić odnawialne źródła energii, które umożliwią wprowadzenie nowych technologii i rozwój infrastruktury.

Czy mamy czas, żeby przedstawiony przez KE pakiet poddawać koniecznym z naszej perspektywy negocjacjom? Co zrobić, żeby nasi unijni partnerzy wzięli pod uwagę polskie uwarunkowania związane z jego realizacją? Czy i – jeśli tak – to jak neutralizować wzrost cen m.in. energii elektrycznej i cieplnej, komunikacji i transportu, mieszkań oraz wielu innych usług i produktów nieunikniony po rozszerzeniu systemu handlu emisjami CO2? Jaka powinna być polska recepta na „ucieczkę do przodu” w realizacji założeń pakietu Fit for 55? Z tymi pytaniami spróbują się zmierzyć uczestnicy sesji Fit for 55 po polsku.

Technologia plus ekologia

Codziennie ponad 15 mln Polaków korzysta z niezauważalnego dobrodziejstwa, jakim jest ciepło systemowe. Branża zapewniająca to – pochodzące u nas stale głównie z węgla – dobro stoi w obliczu wielu wyzwań. Regulacje i rygory UE, oczekiwania dotyczące walki ze smogiem, presja ze strony lokalnych społeczności, galopujące ceny emisji czy kosztochłonność procesów inwestycyjnych to tylko niektóre z nich. Jak przeprowadzić transformację systemów ciepłowniczych, by nie zachwiać działalnością operacyjną i płynnością finansową przedsiębiorstw? Kto powinien być liderem, a kto bankierem w tym procesie? Jak wybrać najlepsze technologie i gdzie szukać partnerów do ich realizacji?

– To panel, w którym będziemy rozmawiać o finansowaniu, o technologiach, o najlepszych rozwiązaniach dla polskiego ciepłownictwa, dlatego bardzo serdecznie zapraszam do udziału w sesji „Technologia + ekologia – transformacyjne wyzwania ciepłownictwa”. Porozmawiajmy o tym razem z samorządami, z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, ze specjalistami oraz przedstawicielami nauki, abyśmy doszli do jak najlepszych konkluzji – dodaje Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Samorząd mówi „Stop smog” 

Ponad 80 proc. Europejczyków mieszkających na terenach zurbanizowanych oddycha powietrzem, które nie spełnia norm WHO. Niestety, w kwestii zanieczyszczeń powietrza, Polska stale jeszcze należy do niechlubnej czołówki, choć widać realną poprawę, wynikającą zarówno z działań na szczeblu centralnym, jak i przede wszystkim – na poziomie lokalnym.

– Zapraszam do udziału w panelu dyskusyjnym dotyczącym wyzwań stojących przed JST w zakresie walki o czyste powietrze. Będziemy rozmawiali o tym, jak skutecznie zadbać
o to, abyśmy oddychali czystszym powietrzem. Wymienimy się poglądami, jak sprawnie
i skutecznie realizować cele określone przy realizacji programów: Stop Smog i Czyste Powietrze – zachęca Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie www.poleco.pl.

Forum Energii i Recyklingu

Podczas targów POLECO odbędzie się również – w dniach 13-14 października – 21. Forum Energii i Recyklingu, organizowane przez redakcję miesięcznika “E&R”. Konferencja w formule hybrydowej odbędzie się w pawilonie nr 5 na terenie MTP oraz w Internecie.

Wiodąca tematyka tegorocznego Forum to rynek oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce wraz z systemem kaucyjnym/depozytowym, a także energia odpadowa, czyli odzysk energii i ciepła odpadowego oraz sposoby ich magazynowania.

Udział w Forum jest bezpłatny, wystarczy rejestracja TUTAJ oraz pobranie biletu wstępu na Międzynarodowe Targi Poznańskie TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj