Innowacje w ochronie środowiska, ograniczenie niskiej emisji, elektromobilność, gospodarka obiegu zamkniętego, a także gospodarka wodno-ściekowa – to tylko wybrane tematy, które będą omawiane podczas rozpoczętych dziś w Poznaniu Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM.

To największe i najważniejsze wydarzenie branżowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Celem Targów POL-ECO SYSTEM jest szerokie otwarcie się na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, wymiana międzynarodowych doświadczeń, inspirowanie krajowego sektora do rozwoju oraz wspieranie w znalezieniu partnerów biznesowych.

Dla branży ochrony środowiska, a także komunalnej, targi POL-ECO SYSTEM to nie tylko okazja do zapoznania się z aktualnościami branżowymi czy promocja nowych technologii. To przede wszystkim miejsce spotkań i licznych wartościowych merytorycznie wydarzeń.

– Targi POL-ECO SYSTEM to obowiązkowa pozycja w kalendarzu wszystkich osób zainteresowanych sektorem ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, a także usług komunalnych – mówi Paulina Pietrzak, dyrektor projektu Targów POL-ECO SYSTEM.

Na targach się dzieje…

W targach udział bierze blisko 300 wystawców z dziewięciu krajów, którzy prezentują się na 30 tys. m kw. przestrzeni ekspozycyjnej. Prezentowanych jest 28 nowości na poziomie europejskim i kilkaset premier na polskim rynku.

Ekspozycję tworzą firmy produkcyjne i usługowe z branży recyklingu, odpadów, odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji i rekultywacji, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony powietrza, czyli rozwiązań dedykowanych samorządom. Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy prezentują w Poznaniu, to przegląd najnowszych ekologicznych trendów, wiedza o efektywności energetycznej oraz technologiczne nowinki dla każdej gałęzi przemysłu, a także rozwiązania z zakresu adaptacji do zmian klimatu.

Envicon 2018 750 x 300

Oficjalne rozpoczęcie Targów POL-ECO-SYSTEM odbyło się we wtorek po południu w Sali Ziemi. Jak zauważył prezes MTP Przemysław Trawa, to już trzydzieste, jubileuszowe targi POL-ECO SYSTEM.

Henryk Kowalczyk, minister środowiska, podkreślił, że tegoroczne targi odbywają się w roku, w którym Polska będzie gospodarzem Szczytu Klimatycznego w Katowicach. – Zadaniem wszystkich, którzy zajmują się ochroną środowiska, jest przekazanie tego obowiązku następnym pokoleniom – mówił minister Kowalczyk.

Złote Medale MTP

Uroczystość rozpoczęcia targów połączona była z galą wręczenia Złotych Medali MTP oraz statuetek Acanthus Aureus, a także rozdaniem certyfikatów EMAS. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich to prestiżowe wyróżnienie przyznawane już od ponad 30 lat. W tym roku Sąd Konkursowy przyznał na targach POL-ECO SYSTEM dziewięć Złotych Medali za najlepsze produkty. Statuetki Acanthus Aureus, czyli nagrody za najlepsze stoiska targowe, przyznano sześciu firmom.

Do konkursu o tą zaszczytną nagrodę rocznie startuje kilkaset produktów, poddając się krytycznej ocenie ekspertów. Merytorycznej weryfikacji poddawane są m. in. innowacyjność, estetyka, ekonomiczność użycia czy bezpieczeństwo dla środowiska. Wyłonienie liderów branży ma ułatwić konsumentom decyzję o zakupie.

Firmy zgłaszające swoje produkty do konkursu o Złoty Medal MTP z pełną świadomością poddają się wnikliwej ocenie specjalistów branżowych, by móc w ten sposób uzyskać potwierdzenie wysokiej jakości produktu, która w konsekwencji ma stanowić rekomendację skierowaną do klientów.

O tym, że targi POL-ECO SYSTEM to istotne miejsce do spotkań i okazja do wysłuchania głosu branży, świadczą także liczne konferencje i panele. Również w tym roku nie zabraknie tematów najbardziej nurtujących branżę. Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po sukcesie ubiegłorocznej edycji, po raz drugi organizują w ramach „Ekosfery” konferencje poświęcone aktualnej polityce państwa w zakresie ochrony środowiska.

Strategia odpowiedzialnego rozwoju

Pierwszy, inauguracyjny panel poświęcony był problemom środowiska w realizacji strategii odpowiedzialnego rozwoju. Wśród panelistów znaleźli się minister Henryk Kowalczyk, minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda. – Strategia odpowiedzialnego rozwoju ściśle wiąże się z ochroną środowiska. A celem tego rozwoju jest pozostawienie środowiska naturalnego w nienaruszonym stanie – podkreślał Henryk Kowalczyk.

Zdaniem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, odpowiedzialny rozwój to umiejętność liczenia się z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Jak zapewniał, w ten rozwój wpisuje się gazyfikacja kraju, która w 2020 r. ma przekroczyć 90 procent.

Także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje strategię odpowiedzialnego rozwoju, o czym w czasie panelu zapewniał prezes Funduszu Kazimierz Kujda. – Świadczy o tym między innymi wybudowanie w ostatnich latach nowoczesnych oczyszczalni ścieków i kilometry kanalizacji. To ogromny zakres proekologicznych inwestycji – mówił Kazimierz Kujda.

Podczas inauguracji targów POL-ECO System prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda podpisał kolejne umowy z beneficjentami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla których Fundusz jest Instytucją Wdrażającą.

Targom towarzyszą szkolenia dla beneficjentów aktualnych programów NFOŚiGW. Fundusz przedstawi również propozycje nowych programów dla branży ochrony środowiska. Wystawcy zagraniczni zorganizują na swoich stoiskach warsztaty i spotkania co-operacyjne.

Targi POL-ECO SYSTEM potrwają do czwartku.

Czytaj więcej

Skomentuj