„Czarny” piątek staje się „zielonym” piątkiem, sklepy oferują usługi pastowania zakupionego obuwia, a światowy gigant wyposażenia wnętrz prowadzi akcje sprzedaży swoich mebli – klasyków oddanych przez klientów do ponownego użytkowania. Za sprawą proaktywnych firm o zasięgu globalnym pojęcie „gospodarka obiegu zamkniętego” wchodzi do słownika przeciętnego obywatela.

Świadomy konsument śmiało wyraża już swoje preferencje i dokonuje przemyślanych wyborów produktów i opakowań, co do których ma pewność, że:

  • znajdują się w sprawdzonym systemie zbiórki,
  • poddawane są recyklingowi lub ponownie użytkowane,
  • zawierają recyklaty.

Na półkach szwedzkich supermarketów asortyment napojów w kartonikach do żywności płynnej kurczy się z roku na rok, ponieważ mieszkańcy Szwecji zdają sobie sprawę, że sprawnie funkcjonujący system kaucji dla butelek plastikowych i puszek zapewnia równocześnie 90% zbiórki i wysokiej jakości recykling materiałowy, czego widocznym efektem jest zawartość recyklatu w butelkach plastikowych (od 50% do 100%), efektywnie komunikowana przez lokalnych producentów.

Kaucja – sprawdzony model GOZ-u

Systemy kaucyjne są sprawdzonym modelem GOZ-u o zasięgu krajowym: z uwagi na motywację finansową gwarantują wysokie poziomy zbiórki, dzięki możliwości oddawania opakowań w jednostkach handlowych wykazują znacząco niższy ślad węglowy (30% niższy niż w systemach zbiórki z gospodarstw domowych), a także – ze względu na efektywny model zarządzania i logistyki – zapewniają ponowne użytkowanie lub wysokiej jakości recykling materiałowy wraz z możliwością wygenerowania i zagospodarowania recyklatów. Zalety systemów kaucyjnych dostrzegły już rządy i Wspólnota Europejska, która zarekomendowała wykorzystanie tej metody zbiórki dla opakowań jednorazo...