Już po raz trzynasty mamy przyjemność zaprosić Państwa do hotelu QUBUS w Krakowie na Konferencję Krajowej Izby Gospodarki Odpadami i Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie „Gospodarka Odpadami, Aspekty Prawne i Systemowe”. Odbędzie się ona w dniach 27-29 stycznia 2022 r.

Wdrażanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz pozyskanie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych jest dla nas wszystkich – samorządów, przedsiębiorstw gospodarki odpadami i mieszkańców – poważnym wyzwaniem. Ponadto wiąże się z gruntowną przebudową dotychczasowego podejścia do problemów zagospodarowania odpadów. 

Inwestycje i nakłady

Wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego wymaga także ogromnych inwestycji w instalacje i nowe technologie zagospodarowania odpadów komunalnych. Jak podają dane państwowych instytucji zajmujących się ochroną środowiska, gospodarka odpadami w Polsce wymagać będzie w najbliższych latach inwestycji o wartośc...