Gospodarka energetyczna w Polsce wymaga ogromnych zmian. Takie branże jak grzewcza, ciepłownicza czy chłodnicza mierzą się już teraz z wielkimi wyzwaniami wywołanymi koniecznością transformacji energetycznej. W naszym kraju nadal węgiel kopalny wykorzystywany jest jako podstawowe źródło grzewcze, które trzeba pilnie wymienić na odnawialne źródła energii. Zadanie to nie jest łatwe – tym bardziej że większość OZE wykazuje zróżnicowaną sprawność i wydajność działania instalacji.

Jednak konieczność ochrony środowiska wymusza inwestowanie w ekoinstalacje. Aby móc spełnić wymagania, jakie zostały nałożone przez obecną politykę klimatyczną, trzeba zainwestować w źródła, które efektywnie pozwolą na oszczędności i ochronę środowiska oraz zapewnią pewny dostęp do ciepła. 

Net Zero by 2050

Zgodnie z planem przedstawionym w „Net Zero by 2050” – dokumencie Międzynarodowej Agencji Energetycznej – zakłada się, że na poziomie gospodarstw domowych w pierwszej kolejności – jeśli chodzi o instalacje grzewcze, chłodnicze i zapewniające ciepłą wodę użytkową – należy powszechnie wykorzystywane kotły spalinowe zastąpić pompami ciepła. 

W mapie drogowej osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r. zwrócono uwagę, że bez wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej oraz dostępności niskooprocentowanych pożyczek realizacja transformacji energetycznej na poziomie gospodarstw domowych nie będzie możliwa. Problemem jest tu nie opór społeczeństwa przed odnawialnymi źródłami energii, lecz wysokie nakłady inwestycyjne. Bez istotnego wsparcia finansowego oraz informacyjnego realizacja ambitnych celów redukujących obciążenie dla środowiska nie będzie możliwa. 

Jak ogrzewać, chłodzić i być eko?

Wymogi, które stawia się przed nowoczesnym budownictwem, oraz te, które związane są z ochroną środowiska, sprawiają, że konieczny jest wybór instalacji grzewczych, chłodniczych i zapewniających c.w.u. wykorzystujących odnawialne źródła. Szereg specjalistów opracowujących mapę drogową w ramach „Net Zero by 2050” wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych są pompy ciepła, które z czasem również zyskają na znaczeniu dla większych obiektów przemysłowych w układzie skojarzonym. 

Osiągnięcie zerowej emisji netto możliwe jest poprzez inwestowanie w pompy ciepła zarówno w budynkach nowo powstałych, jak i modernizowanych, ponieważ efektywnie pozwalają one osiągnąć cel poprzez zapewnienie stabilnego źródła ciepła. Już w ostatnich latach – zwłaszcza w ubiegłym roku – zauważono ogromny wzrost zainteresowania instalacją pomp ciepła. Zgodnie z założeniami, pompy ciepła mają zaspokajać połowę globalnego zapotrzebowania na ciepło do 2045 r. i blisko dwie trzecie ciepła w krajach rozwiniętych w 2050 r.

Przewiduje się, że o ile w 2020 r. zainstalowano 180 mln szt. instalacji, to do 2030 r. będzie ich aż 600 mln szt. Obserwowane zwiększone zainteresowanie pompami ciepła wynika z pewnością również ze wsparcia finansowego w ramach programu „Czyste Powietrze”, na które przeznaczono 103 mld zł. Zachętą jest także ulga termomodernizacyjna. 

Pompy ciepła cieszą się już teraz dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o ogrzewanie budynków w całej Europie (zwłaszcza w Szwecji i Szwajcarii), ale również w Polsce. Dane pokazują ogromny wzrost zainteresowania tymi instalacjami w szczególności w ostatnich latach. Inwestorzy w większości wybierają pompę ciepła typu powietrze/woda, która okazuje się wydajnym systemem grzewczym w umiarkowanym klimacie, przy niższym nakładzie finansowym w porównaniu z instalacją typu grunt/woda. 

Redukcja kosztów ogrzewania

Na przestrzeni ostatnich 10 lat odnotowano aż 50-krotnie wyższe zainteresowanie pompami ciepła w Polsce. Widoczny wzrost zainteresowania tymi instalacjami wynika przede wszystkim z kosztów ogrzewania – jest to bowiem ekonomiczne rozwiązanie. Dane pokazują, że koszt ogrzewania domu w standardzie WT 2021 o powierzchni 130 m2 pellete...