Na przełomie listopada i grudnia 2021 r. odbyła się w Poznaniu jedna z największych konferencji poświęconych zmianom energetyczno-ciepłowniczym w polskich samorządach – „Doradztwo Energetyczne dla Gmin”. Organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydarzenie zgromadziło w poznańskim Hotelu Andersia kilkudziesięciu gości oraz ponad pół tysiąca obserwujących relację internetową.

Konferencja odbyła się dzięki ogromnemu zaangażowaniu Jolanty Ratajczak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jej Zastępcy - Aleksandry Durkowskiej oraz Zespołu Doradców Energetycznych z wielkopolskiego Funduszu. Prezes WFOŚiGW zwróciła uwagę, jak ważny w kontekście zmian energetycznych jest dla polskich samorządów Projekt Doradztwa Energetycznego. W programie tym specjaliści poszczególnych wojewódzkich funduszy edukują i upowszechniają wśród samorządowców wiedzę z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

– Konferencja towarzyszy Projektowi „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – powiedziała prezes J. Ratajczak. – Mówimy więc o doradztwie energetycznym dla gmin, ale bardzo szeroko rozumianym. To niezwykle istotna kwestia dla transformacji energetycznej naszego kraju, a zainteresowanie wsparciem ze strony Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy potwierdzają liczne konsultacje, porady, a także same szkolenia z zakresu doradztwa energetycznego, które na co dzień prowadzą nasi specjaliści.

Czyste powietrze dla każdego

Krajowe ciepłownictwo to szansa na rozwój Polski. Mówił o tym gość konferencji, Paweł Sałek, doradca prezydenta RP i przewodniczący Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych.

– Zależy nam na czystym środowisku, na dobrej jakości powietrza, jednak doskonale wiemy, że są to kwestie bardzo trudne do rozwiązania tu i teraz. Wystarczy powiedzieć o ostatnich problemach, choćby takich jak rosnące ceny paliw czy uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla – mówił P. Sałek. 

Program „Czyste Powietrze” z budżetem 103 mld zł to największy, niespotykany dotychczas projekt, który realizowany będzie do roku 2029. Ma on na celu ograniczenie emisji ze starych i nieefektywnych źródeł ciepła poprzez ich wymianę, ale także poprawę efektywności energetycznej budynków. O „Czystym Powietrzu” mówił Paweł Mirowski, wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomniał on o obowiązujących zasadach, a także o tym, że Narodowy Fundusz razem z funduszami wojewódzkimi będą starać się urealnić stawki dotacji w tym programie ze względu na sytuację rynkową, zmianę cen towarów i kosztów pracy. 

– Zmiany te wejdą w życie prawdopodobnie już niebawem. Ruszy też kolejna edycja programu „Czyste Powietrze”, tym razem skierowana do najuboższych, osób często wykluczonych energetycznie – powiedział P.  Mirowski.

Mówił on też o zmianach, jakie zaszły w ostatnim czasie w bieżącej obsłudze programu. Jak tłumaczył, dzięki zaangażowaniu wojewódzkich funduszy udało się zebrać konkretne informacje dotyczące oczekiwań społecznych. W rezultacie uproszczono – co okazało się niezwykle istotne dla powodzenia programu „Czyste Powietrze” – jego regulamin.

– Uprościliśmy także formę wniosku o dofinansowanie, teraz wymaganych...